Otevřeně o Praze: Adaptace na klimatickou změnu

Pořadatel
Open House Praha; Krenovka; Sudop Real

Místo konání
Husitská 42/22, Praha 3–Žižkov

Start
sun 24.12.2023 18:00

Odkaz
https://www ...
DiscussionPublisher
Michaela Pánková
Organizace Open House Praha a Krenovka zvou na další společnou debatu z cyklu Otevřeně o Praze, která se tentokrát zaměří na adaptaci na klimatickou změnu.

Nacházíme se v éře klimatické změny, kterou jsme vyvolali svým jednáním v průběhu posledních sta let. Nejsme ještě schopni dohlédnout všech jejích důsledků, ale je jisté, že nás zásadně ovlivní. Mnohé z projevů již nyní zakoušíme na vlastní kůži. S ohledem na to, že je naše společnost urbanizovaná, bude pro nás zásadní, jak budeme schopni uzpůsobit život ve městech měnícím se klimatickým podmínkám. Jaký je aktuální plán Prahy na zmírnění dopadů klimatické změny a jaké kroky podniká pro zlepšení odolnosti města vůči extrémním klimatickým událostem, jako jsou například povodně nebo vlny horka?

To jsou jen některé z otázek, které zazní na letošní poslední panelové debatě z cyklu Otevřeně o Praze, která se koná v v prostorách Čítárny Unijazz.

Panelistky:
• Ing. Jana Komrsková – náměstkyně primátora hlavního města Prahy zodpovědná za životní prostředí a klimatický plán; předsedkyně Výboru pro infrastrukturu, technickou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hl. m. Prahy
• Mgr. Petra Kolínská – ředitelka (v pověření) kanceláře Zeleného kruhu, kde koordinuje projekt Měníme klima v legislativě pro naše obce a města; v letech 2007–2014 pracovala ve Státním fondu životního prostředí
• Ing. arch. Anna Vinklárková – odbornice kampaně „Praha – město pro život“ v organizaci Arnika; soustředí se na informování a zapojování veřejnosti, Metropolitní plán, budoucnost velkých brownfieldů či problematické rozhodování úřadů
• RNDr. Michaela Pixová, Ph.D. – vyučuje mj. na Katedře sociologie FSV UK, jako aktivistka a publicistka se zaměřuje na restrukturalizaci měst, sociální hnutí, feminismus, environmentální krizi a sociálně-ekologickou transformaci

Debatu bude moderovat lektor celoročních akcí Open House Praha Michal Šedivý.

Videozáznam z akce zajišťuje mediální partner debaty, portál ESTAV.cz a estav.tv.
0 comments
add comment