A&U Talks: Výzkum v době výpočtového navrhování

events.form.organizer
Galerie VI PER

events.form.place
Vítkova 2, Karlín, Praha

Start
wed 27.2.2019 18:00

Lectures

Czech Republic

Prague

KarlínPublisher
Tisková zpráva
Ve středu 27. února 2019 v 19:00 hodin se v karlínské galerii VI PER uskuteční představení časopisu A&U věnovanému architektonickému navrhování v digitální době za účasti Imro Vaška, Shoty Tsikolliya a Henriety Moravčíkové.

Aktuální vydaní časopisu Architektúra & urbanizmus mapuje vliv výpočetních technologií a digitalizace architektonických nástrojů na současnou architektonickou praxi a výzkum (nejen) ve střední Evropě. Editoři čísla Imro Vaško a Shota Tsikolyia představují spektrum výzkumů a projektů, které se nezaměřují pouze na možnosti použití výpočetních nástrojů, ale které by bez nich nemohly vůbec vzniknout, nebo by alespoň vypadaly zcela jinak. V diskusi se šéfredaktorkou časopisu Henrietou Moravčíkovou se pokusí objasnit, jak současné pojetí světa jako otevřeného dynamického systému mění architektonické myšlení. Dotknou se otázky, jako například, co znamenají v dnešním architektonickém výzkumu a praxi otevřené systémy, měkké systémy, generativní procesy nebo bottom-up metody a jaký je jejich potenciál pro rozšíření znalostí a řešení skutečných výzev našeho světa.

Hosté:
Imro Vasko vede ateliér A III na VŠUP v Praze. Po návratu z Fulbrightova stipendia na Yale University založil na VŠVU v Bratislavě Laboratoř architektury. Působil jako hostující profesor na Rhode Island School of Design. Přednášel a byl kritikem na Columbijské univerzitě, Pratt Institute, RICE, Cornell University, CCNY, Universität für angewandte Kunst a Akademie der bildenden Künste ve Vídni. Spoluorganizoval mezinárodní architektonické akce s Danielem Libeskindem, Gregem Lynnem, Monikou Mitášovou, Marianem Zervanem a mnoha dalšími. Spolupracoval s Janem Taborem a Wolfem D. Prixem na projektu WI:BRA. Věnuje se konceptuální a vizionářské architektuře, urbanismu, instalacím a zabývá se trendy středoevropské architektury a paralelního modernismu.

Shota Tsikoliya působí jako odborný asistent ve studiu A III a v rámci mezinárodního programu CIEE přednáší cyklus Věda, inženýrská technologie v globálním architektonickém navrhování. Vystudoval Univerzitu ve Stuttgartu a Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Je spoluzakladatelem architektonického ateliéru Collarch. Vede a spoluorganizuje různé workshopy zaměřené na inovativní technologie v architektuře. Je editorem aktuálně vydáné publikace Akademické platformy výpočetního návrhování, kde srovnává výsledky studií MOLAB na FA ČVUT a A III na VŠUP s výzkumnými platformami evropských architektonických škol.

Henrieta Moravčíková je hlavní redaktorkou časopisu Architektúra & urbanizmus, vedoucí Oddělení architektury Historického ústavu SAV v Bratislavě. Působí jako profesorka dějin a teorie architektury na Fakultě architektury STU v Bratislavě. Je předsedkyní slovenské pracovní skupiny DOCOMOMO, zabývající se výzkumem a ochranou dědictví moderního hnutí. Je autorkou řady knižních a časopisových publikací vydaných doma i v zahraničí, jako Architektúra Slovenska v 20. storočí, Bratislava: Atlas sídlisk, či Architekt Friedrich Weinwurm. Věnuje se teorii, historii a kritice architektury.

Časopis Architektúra & urbanizmus je jediným vědeckým časopisem v Čechách a na Slovensku registrovaným v prestižní vědecké databázi Current Contens. Zaměřuje se na teorii, historii, filosofii a kulturu architektury a urbanismu ve 20. a 21. století. Zaobírá se vztahem architektury a urbanismu k umění, technice a životnímu prostředí. Publikuje výsledky sociologie a psychologie architektury a urbanismu, sociální ekologie, výsledky výzkumu z oblasti techniky prostředí a jiných oborů, které přispívají k rozvoji teoretického poznání v architektuře a urbanismu. Publikuje příspěvky o výuce architektury a urbanismu, recenze odborných knih, jakož i informace a zprávy o významných vědeckých a uměleckých událostech. Časopis Architektúra & urbanizmus vydává OA oddelenie architektúry Historický ústav SAV v Bratislavě ve spolupráci s Ústav dějin umění Akademie věd ČR, v. v. i. v Praze.

A&U Talks: diskusní formát Oddelenia architektúry Historického ústavu SAV, který prostřednictvím pozvaných domácích a zahraničních hostů představuje široké veřejnosti aktuální výzkumy publikované na stránkách časopisu Architektúra & urbanizmus.

Facebooková událost >
0 comments
add comment