YAA 2019 - Cena Rektora ČVUT za školní práci

Source
Young Architect Award
Publisher
Tisková zpráva
28.09.2019 09:00
Ing. arch. Filip Hermann
Český Krumlov - sídliště!
FA ČVUT
Ateliér Novotný - Koňata – Zmek

Hodnocení poroty:
Vítězný projekt se dotýká tématu nízkonákladového nájemního bydlení ve městě, které se stalo obětí masového turismu a jehož autenticita se vytrácí pod klapotem podpatků večerní promenády. Zatímco se život obyčejného obyvatele vytratil za oponu trdelníkového oblaku, stal se Český Krumlov neobyvatelný. Projekt společného bydlení seniorů a mladých rodin vrací město jeho obyvatelům a nabízí zajímavou alternativu dostupného bydlení napříč generacemi.
0 comments
add comment

Related articles