YAA 2019 - Cena Rektora TUL za školní práci

Source
Young Architect Award
Publisher
Tisková zpráva
28.09.2019 09:10
Sausan Haj Abdová
Městský nájemní dům Karlín
FA ČVUT
Ateliér Kuzemenský, Kunarová

Hodnocení poroty:
Dostavba karlínského bloku navazuje na stávající urbanistickou strukturu. Pavlačový dům pracuje se základním modulem konstrukce a dispozice bytu a jejich multiplikací, což umožňuje řadu variant velikostí nájemních bytů a i jejich případnou variabilitu v čase. Forma domu je pak složená skládáním, zrcadlením a otáčením tohoto modulu což vede k celkové velkorysosti návrhu, která je v případě Karlína přiměřená a odůvodněná. 

Průvodní zpráva:
Zadáním ateliéru bylo hledání ideální dispozice městského nájemního bydlení v pražském Karlíně. Hledání hranice mezi maximální hustotou města a maximálním pohodlím obyvatel. Řešení nalézáno v kvalitním malometrážním třípokojovém bytě a multiplikaci jeho dispozice. Důraz kladen na exteriérové části bytů a komunitní prostory. Pavlačový dům - typologie typická pro nájemní bydlení, typická také pro Karlín - ale současně.

Byt
Jedna základní dispozice bytu a její multiplikace. Dva dlouhé tunely východo-západně orientované, spojené/rozdělené vrstvou ze superbloku vestavného nábytku. Kuchyně záměrně umístěna do středu dispozice. Dvě stejně velké ložnice se stejnými okny.

Dům
Forma domu tvořena skládáním za sebe, zrcadlením a otáčením základní jednotky bytu. Velká okna prosvětlují hluboké dispozice, vytvářejí nepravidelný řád - stejný směrem do ulice i do dvora. Systém skládání bytů se propisuje na fasády slepými štíty. Propojování zrcadlených bytů - vznik různých typů dispozic.

Blok
Silná severojižní linearitu v bloku - dům ji následuje formou pěti lineárních věží. Kolmo na objem věží je orientována většina bytů. Otočení orientace přináší výhodné světlo pro byty a zároveň nechává proniknout slunce do ulice na severní fasádě domu.

Pavlače
Komunikace v domě řešeny pavlačemi. Pavlač jako místo setkání se sousedy. Soukromé lodžie z ložnic orientovány do pavlačí.

Lodžie
Většina bytů má vlastní lodžii, velká část má dvě. Dva typy - první má stejnou formu jako pavlač, druhá lodžie umožňuje orientaci ložnic do pavlačí.

Terasy
V domě se nacházejí sdílené terasy, nabízí možnost sportovních a komunitních aktivit.

Dvůr
Dvůr je průchozí pro nájemníky, ale uzavřen veřejnosti. Dva dvory vznikají mezi třemi věžemi jsou propojeny pod objemem prostřední, kde je umístěn stolní tenis.
0 comments
add comment

Related articles