XXVII. Grand Prix Architektů – Národní cenu za architekturu 2020 získala Městská hala Modřice

Source
Obec architektů
Publisher
Tisková zpráva
08.10.2020 19:45
Czech Republic

Modřice

Atelier bod architekti


Letošního XXVII. ročník Grand Prix Architektů – Národní ceny za architekturu 2020 – velkou modrou kostku – vyhrála Městská hala Modřice – tým Vojtěch Sosna, Jakub Straka, Jáchym Svoboda, Atelier bod architekti a hlavní inženýr projektu Ing. Jan Svoboda.


Porota udělila malé modré kostky – v následujících kategoriích:

Novostavba Kostel Blahoslavené Marie Restituty, Brno-Lesná – Ateliér Štěpán s.r.o. / autor Marek Jan Štěpán, spolupráce František Brychta, Vanda Štěpánová, Jan Vodička a Marin Kopecký

RekonstrukceSídlo firmy LASVIT – ov architekti s.r.o. – Jiří Opočenský, Štěpán Valouch


Rodinný důmRodinný dům v údolí Dyje ve Znojmě – Ladislav Kuba, Tomáš Pilař, Norbert Walter / Kuba & Pilař architekti

Architektonický design a rekonstrukcePamátník Jana Palacha ve Všetatech – Miroslav Cikán, Pavla Melková, MCA Ateliér

od loňského roku se také udělují ceny za:

Urbanismus — Revitalizace pražských náplavek – Ing. arch. MgA. Petr Janda

Krajinářská architektura a zahradní tvorbaTree House – Jan Tyrpekl, Jaroslav Kejř, Jan Hyk, Adam Ulrich

Interiér — House of Wine – CHYBIK + KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS

Novinkou letošního ročníku je zvláštní kostka za šetrnou stavbu. Tato cena je udělena ve spolupráci se Českou radou pro šetrné budovy, která je odborným garantem této kategorie. Vítězem této kategorie se stala Základní škola AMOS pro Psáry a Dolní Jirčany – Ondřej Píhrt, Štefan Šulek, Ondřej Laciga – malá stříbrná kostka

Dále byla udělena tři čestná uznání:

Pravá vesnická zastávka – Ing. arch. David Ptáček / DPA

Obnova školy architektury AVU – Marcela Steinbachová, Vít Holý a tým

Třetí čestné uznání získala Fakulta architektury ČVUT, Ústav navrhování II. / Ateliér Hlaváček–Čeněk, 1:1 lab

Cenu za celoživotní přínos v roce 2020

získal akad. arch. Jiří Lasovský – velká červená kostka – tuto cenu udílí Rada Obce architektů.

Jiří Lasovský – narozen 15. 4. 1926 v Olomouci. Vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze. Školu architektury profesora Jana Sokola a profesora Otto Rothmayera. V portfoliu má předchozí Odbornou školu dřevařskou, obor truhlář.
Povoláním a celoživotním posláním Jiřího Lasovského byla architektura s cílem autenticky vytvářet a citlivě dotvářet krásné a účelné prostředí, ve kterém všichni žijeme. Svoji profesní životní dráhu dlouhodobě zasvětil Pražskému projektovému ústavu od roku 1953-1986, kde působil v šedesátých letech jako vedoucí komplexního ateliéru. Jeho týmy vyprojektovaly jedny z největších českých městských celků v Praze na Pankráci a Územní plán Jižního města a Holešovic. Byl také spoluautorem koncepce experimentálního bytového celku na karlínské Invali-dovně v Praze - 1966. Skvělým důkazem komplexnosti jeho tvorby (Gesamtkunstwerk) je realizovaný soubor řadových rodinných domů Na Hřebenkách v Praze.
Jiří Lasovský navrhl a realizoval mimo jiné v Rothmayerově sále na Pražském hradě soustavu unikátního osvětlení. Společným znakem jeho tvorby byly návrhy užitého umění, výtvarná práce s architektonickým detailem a drobná architektura ve veřejném prostoru. Na jeho celoživotní tvorbě směřující od konceptu k detailu a k velkým městským celkům je pozoruhodné, jak se Jiří Lasovský dovedl energicky přeorientovat z metodiky práce s tužkou na rýsovací desce na soudobou tvorbu.

Složení poroty letošního XXII. ročníku soutěže:
Fokke Moerel – Nizozemsko – MVRDV – předsedkyně poroty
Christian de Portzamparc – Francie
Peka Salminen – Finsko – PES Architects
Tanja Buijs Vitkova – ze Slovenské republiky, žijící v Rotterdamu
Dan Merta – Česká republika – Galerie Jaroslava Fragnera

Do letošního XXVII. ročníku GPA – Národní ceny za architekturu 2020 bylo přihlášeno 180 projektů.
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Velká Gratulace
Tomáš Novotný
09.10.20 12:06
Gratulace
Karel Doležel
10.10.20 02:59
show all comments

Related articles