Veřejný prostor před terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha - přihláška do soutěže

Source
Bc. Jolana Danková, IPR Praha
Publisher
Tisková zpráva
16.06.2015 15:50
Český aeroholding, a.s. vyhlašuje ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy veřejnou anonymní dvoukolovou urbanisticko-dopravní soutěž na ideové řešení Veřejného prostoru před terminály 1 a 2 Letiště Václava Havla Praha.
Cílem zadavatele je zkvalitnění veřejného prostoru před terminály 1 a 2, a to zejména zpřehlednění a reorganizace dopravních toků v návaznosti na plánovanou železniční stanici, nový systém parkování, vytvoření reprezentativních pobytových prostranství, kultivace vegetačních úprav a reklamních ploch. Zároveň je požadována vize urbanistického řešení s pevně zakotvenou dopravou pro výhledový stav na rok 2030.

Typ podle předmětu: urbanisticko-dopravní
Typ podle účasti: veřejná, anonymní
Typ podle počtu kol: 2 kola
Vyhlašovatel: Český aeroholding, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy
Sekretář soutěže: Ing. arch. Vladimír Zdvihal
Datum odevzdání soutěžních návrhů ve 2. kole: předpoklad prosinec 2015

Porota
Závislí: Ing. David Olša - vyhlašovatel; Ing. Jiří Pos – vyhlašovatel; Ing. akad. arch. Jan Šépka – IPR Praha;
Nezávislí: Doc. Ing. ach. Václav Dvořák CSc., Doc. Ing. arch. Jan Jehlík, Ing. arch. MgA Osamu Okamura, Ing. ach. Regina Loukotová, Phd.
Náhradníci závislí: Ing. Jiří Kraus – Letiště Praha, a. s.; Ing. Marek Zděradička – IPR Praha
Náhradníci nezávislí: Ing. Vladimír Sitta, Ing. arch. Jaroslav Wertig

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles