V Odoleně Vodě vznikne škola, podobu mohou architekti navrhnout v soutěži

Publisher
ČTK
09.06.2022 19:50
Czech Republic

Odolena Voda

Odolena Voda – V obci Odolena Voda u Prahy vznikne nová škola, její podobu mohou ar- chitekti navrhnout v soutěži. Poslouží žákům z celkem šesti obcí, a to z Kozomína, Panen- ských Břežan, Postřižína, Veliké Vsi, Úžic a Odoleny Vody. Má mít kapacitu 540 žáků.


Předmětem architektonické soutěže o návrh je řešení svazkové školy, která bude nejen splňovat a respektovat požadavky na tradiční vyučovací metody, ale bude pracovat s novými pedagogickými přístupy ke vzdělání, moderními metodami a formami výuky. Mezi požadavky na zpracování návrhu je variabilní využití tříd i společných prostor včetně venkovních. Návrh by měl pamatovat také udržitelnost i ekonomičnost provozu.

Škola má stát na okraji stávající zástavby Odoleny Vody. Protože jsou poblíž hodnotné krajinné prvky, měla by stavba zapadnout do krajinného rázu a využít přírodě blízká řešení. Do okresů kolem Prahy se dlouhodobě stěhuje množství lidí a zdejší obce se často potýkají s nedostatečnou kapacitou škol a školek.
0 comments
add comment

Related articles