Soutěž: Rekonstrukce, modernizace a dostavba základní školy v Odolene Vodě

Source
www.cka.cc, www.odolenavoda.cz
Publisher
Martin Rosa
01.04.2009 00:05
Competitions

Jednokolová veřejná anonymní projektová architektonická soutěž

Předmět soutěže: Zpracování urbanistického a architektonického návrhu na rekonstrukci, modernizaci a dostavbu základní školy v ul. Komenského ve městě Odolena Voda.
 
Vyhlašovatel
Město Odolena voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Eva Odehnalová – starostka města
 
Sekretář soutěže
Josef Krejčí – investiční technik MěÚ Odolena Voda, Dolní náměstí 14, 250 70 Odolena Voda, tel./fax: 733 640 245, 283 116 428/283 971 022, e-mail: investicni.technik@odolenavoda.cz


Porota
Řádní členové:
 • Eva Odehnalová
 • Petr Seidl
 • Ing. arch. Jan Babinský
 • Prof. Ing. arch. Arnošt Navrátil, CSc.
 • Doc. Ing. arch. Petr Mezera, CSc.
 • Ing. arch. Petr Dvořák
 • Ing. arch. Jaroslav Tomek
 • Ing. arch. Jitka Paroubková
 • Ing. arch. Dana Chrzová
Náhradníci
 • Ing. arch. Veronika Svobodová
 • Mgr.et.Bc. Alena Sochůrková
Ceny
 • 1. cena: 100.000,- Kč
 • 2. cena: 60.000,– Kč
 • 3. cena: 25.000,- Kč
 • Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje k možnému rozdělení celková částka na odměny ve výši 30.000,- Kč. O udělení odměny rozhodne porota.
Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 26. 3. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: 22. 4. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: 24. 4. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 28. 5. 2009
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: 8., 9., 10. 6. 2009
Bližší informace naleznete na www.odolenavoda.cz
0 comments
add comment

Related articles