Soutěž na výstavbu zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu

Architektonický návrh na výstavbu zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., v USA

Source
Česká komora architektů, www.cka.cc
Publisher
Martin Rosa
21.06.2009 20:25
Competitions

Dvoukolová (v prvním kole anonymní, ve druhém kole neanonymní) veřejná (v prvním kole ideová, ve druhém kole projektová) architektonická soutěž.

Vyhlašovatel
Ministerstvo zahraniční věcí ČR, zplnomocněný zástupce vyhlašovatele Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
Loretánské nám. 101/5 118 00 Praha 1 - Hradčany

Sekretář soutěže
STIS stavební a inženýrská společnost, s.r.o. - Mgr. Ing. Jan Drobný - advokát
Národní třída 10, 110 00 Praha 1
tel.: 224 951 447
e-mail: sekretariat@stis.cz

Předmět soutěže
Zpracování architektonického návrhu na výstavbu nové budovy Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C., v USA, která bude realizována po demolici stávající budovy Zastupitelského úřadu ČR ve Washingtonu, D.C.

Porota
Řádní členové poroty
 • Prof. Ing. arch. Miroslav Masák
 • Ing. arch. Jiří Žentel
 • Doc. Ing. arch. Zdeněk Fránek
 • Ing. arch. Viktor Rudiš
 • Ing. Jan Šarboch
 • Ing. Jan Malý
 • PhDr. Petr Kolář
Náhradníci poroty
 • Ing. arch. Eva Špačková
 • Ing. arch. Eva Eichlerová
 • Ing. Tomáš Kryl, Ph.D.
 • Ing. arch. Jan Mudra
Ceny a odměny
 • 1. cena: 600.000,- Kč
 • 2. cena: 450.000,- Kč
 • 3. cena: 300.000,- Kč
Celkem 1 350 000 Kč.
Účastníkům soutěže, kteří postoupí do 2. kola soutěže, bude vyplacen jednotný příspěvek za zpracování návrhu ve výši 120.000,- Kč.

Termíny
 • Datum vyhlášení soutěže: 19. 6. 2009
 • Lhůta k podání dotazů: do 31. 7. 2009
 • Lhůta k zodpovězení dotazů: do 10. 8. 2009
 • Datum odevzdání soutěžních návrhů: 25. 9. 2009 do 16 hod (I. kolo), 8. 2. 2010 (II. kolo)
 • Datum konání hodnotícího zasedání poroty: říjen 2009 (I. kolo), únor 2010 (II. kolo)
Více informací: www.mzv.cz
16 comments
add comment
Subject
Author
Date
Asi zde...
Martin Rosa
07.07.09 02:24
kdy?...
čmelda
08.07.09 09:34
Bozi mlyny melou pomalu.
takyarchitekt
08.07.09 11:05
vidíš takyarchitekte
robert
08.07.09 01:38
show all comments

Related articles