Kašna na Karlově náměstí v Třebíči - vypsání soutěže

Source
Ing. arch. Jaroslav Hulín, městský architekt Třebíče
Publisher
Tisková zpráva
27.03.2018 14:25
Czech Republic

Třebíč

Předmětem soutěže je řešení návrhu kašny (vodního prvku) na Karlově náměstí v Třebíči.
Požadavky vyhlašovatele na řešení předmětu soutěže jsou následující:

1.    Návrh bude respektovat význam místa – hlavního náměstí historického města s památkami na seznamu UNESCO v podmínkách současného života.
2.    Návrh zohlední stávající podobu náměstí včetně sochy Cyrila a Metoděje a nově navrhované úpravy náměstí včetně polohy tržiště. Návrh by měl být realizovatelný i před plánovanými úpravami náměstí.
3.    Mezi funkční požadavky (s pořadím důležitosti) patří:
a)    dotváření charakteru místa;
b)    chlazení okolí, vzduchu, povrchu náměstí v letních měsících;
c)    reprezentace města (společně s dalšími památkami a zajímavostmi);
d)    efektivita provozu a dlouhá životnost díla;
e)    příležitostné neformální brouzdání, koupání;
f)    interakce s návštěvníky náměstí;
4.    Každý návrh bude obsahovat i variantu pro zimní období tak, aby i v mimosezónním čase prostor nepostrádal výtvarnou kvalitu.
5.    Velikost díla není přesně specifikována, měla by odpovídat měřítku náměstí, poloze umístění, funkčním požadavkům a ekonomickým možnostem vyhlašovatele.
6.    U návrhů se nevylučuje žádná z forem řešení – kašna může být dílem sochařským, architektonickým, popř. může jít o technologickou variantu (vodní divadlo bez hmotného artefaktu).

Ceny
První cena se stanovuje ve výši 80 tis. Kč.
Druhá cena se stanovuje ve výši 60 tis. Kč.
Třetí cena se stanovuje ve výši 40 tis. Kč.

Termíny
Soutěž bude vyhlášena ve čtvrtek 29. března 2018. Poslední možný termín odevzdání soutěžního návrhu je pondělí 21. května 2018 v 17:00 hodin.
Podmínky účasti v soutěži splní fyzické a právnické osoby, případně jejich společnosti, které prokážou, že splňují základní způsobilost v rozsahu definovaném § 74 Zákona o zadávání veřejných zakázek a další běžné podmínky, jako je například nezávislost na vyhlašovateli.

Více viz soutěžní podmínky, které budou zveřejněny na webu města v den vyhlášení soutěže.
0 comments
add comment

Related articles