Rekonstrukce Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého v České Lípě

Jednofázová otevřená architektonicko-krajinářská projektová soutěž

Publisher
Jan Kratochvíl
13.01.2020 19:35
Competitions

Předmětem soutěže je najít nejlepší řešení na rekonstrukci Škroupova náměstí včetně ulice Prokopa Holého a schodiště spojujícího Škroupovo náměstí s ulicí Jindřicha z Lipé.
Cílem soutěže je pro město Česká Lípa najít partnera pro vytvoření kvalitního veřejného prostoru v památkově chráněném avšak dlouhodobě zanedbaném historickém centru.
Odhadované stavební náklady bez přeložek sítí na realizaci jsou 50 mil. Kč bez DPH. Soutěž tyto předpokládané náklady ověří a bude sloužit jako indikátor pro jejich případnou aktualizaci.

Porota
Řádní členové závislí:
Jitka Volfová, starostka
Martin Brož, II. místostarosta
Roman Málek, zastupitel, předseda výboru pro rozvoj města a památky

Řádní členové nezávislí:
Ing. arch. Ondřej Synek
Ing. arch. Miroslav Cikán
Ing. Martina Forejtová
Ing. arch. David Kotek

Odměny
1. cena - 350 000 Kč
2. cena - 225 000 Kč
3. cena - 125 000 Kč
Pro návrhy neoceněné, které však přinesly pozoruhodné dílčí podněty a řešení, se stanovuje částka na odměny ve výši 50 000 Kč.
0 comments
add comment