Provozní budova městského stadionu v Semilech - výsledky soutěže

Source
Město Semily
Publisher
Tisková zpráva
01.11.2013 13:35
Echorost architekti
Prokš Přikryl architekti

Jednokolová veřejná projektová architektonická soutěž
Vyhlašovatel:
Město Semily
Zpracovatel soutěžních podmínek: Ing. arch. Martin Hilpert – architekt města Semily
Zplnomocněný zástupce vyhlašovatele: Mgr. Jan Farský – starosta města
Sekretář soutěže: Ing. Jana Dvořáková
Předmětem soutěže bylo zpracování architektonického návrhu provozní budovy městského stadionu a jejího okolí v rozsahu řešeného území vymezeného soutěžními podklady.
Termín konání soutěže: 1. 8. – 14. 10. 2013
Porota: Jiří Janďourek, Josef Faltejsek, David Kazický, Jan Farský, Stanislav Palas; náhradníci: Jiří Kovalský, Jiří Žid, Martin Hilpert
Počt odevzdaných návrhů: 28
Ceny a odměny celkem: 250 tis. Kč1. cena (110 tis. Kč): Echorost architekti – Ing.arch. March. Jiří Pavlíčk, Ing.arch. Jaroslav Hulín
Hodnocení poroty: Urbanisticky jasné a čtelné řešení. Lze glosovat jako batoh na plotu. Návrh sice prostou výrazně dlouhou fasádou tvoří pocit jakési ulice v předprostoru za hlavní bránou areálu, ale díky prostorovým proporcím je vytvořená plocha uchopitelná a představitelná. Výrazné oplocení fotbalového hřiště je zajímavým prvkem, který by mohl přispět k lepší atmosféře při zápasech a svědčí o komplexním přístupu architektů k zadání. Sympatická je na návrhu hmotová jednoduchost. Dispozice jsou do jisté míry nedotažené a v jistých místech budovy jsou místnosti na hranici použitelnosti. Jednoduchá podlouhlá dispozice s prostým řazením jedné funkce za druhou dovoluje poměrně jednoduchou nápravu.
Architektonicky je návrh jasný a přesvědčvý od celkového konceptu až po řešení detailů. Návrhu prospívá možnost otevření se v příčém směru. Atmosféra z prostorů je z předložených perspektiv příjemná a v místě dobře představitelná.
Nezdá se, že by návrh byl finančě nepřiměřený.
2. cena (60 tis. Kč): Ing. Tomáš Kalhous, Ing.arch. Marek Přikryl, Ing.arch. Martin Prokš
Hodnocení poroty: Návrh má sympatické urbanistický i architektonický koncept, který je dobře srozumitelný. Ve vztahu k věži není návrh přesvědčvý.
Řešení fasád je příjemné, avšak celek z nějakého důvodu působí příliš hmotně. Dispozice nejsou řešeny příkladně úsporně.
Nezdá se, že by návrh byl finančě výrazně nepřiměřený.
 3. cena (30 tis. Kč): Ing.arch. Jiří Švehlík, Ing.arch. Richard Vojtěch, Ing.arch. Pavel Zamazal, Ing.arch. Daniel Žalman
Hodnocení poroty: Urbanisticky dobře zvládnuté. Oddělení domku s částí funkčí náplně je zajímavé.
Architektura je velice kvalitní, celkové ztvárnění i dispozičí řešení je čsté, nenápadné, adekvátní funkci i okolí. Otázkou je jestli nenápadnost již příliš nehraničí s neviditelností. Některé fasády nepůsobí dojmem lapidárnosti, ale až jakési neelegance. Nadbytečě se jeví zelené střechy.
Realistické řešení.
Odměna (10 tis. Kč): Ing. Marie Hlavatá, Ing.arch. Josef Hlavatý, Ing.arch. Lenka Hlavatá
Hodnocení poroty: Urbanisticky vhodně řešené, porota se zamýšlela nad vhodností umístění restaurace a předzahrádky poblíž brány. Obecně se vzhledem k součsnému provozu jeví poloha předzahrádky u věže jako dobrá. Večr by mohla být předzahrádka u brány stíněna novou budovou a také je tato pozice poměrně dosti otevřena směrem k parkovišti supermarketu. Jednoznačý soud ohledně pozice předzahrádky a občrstvení není možno vyslovit a i u brány je představitelná.
Architektura budovy je příkladně čstá, stajně tak dispozičí řešení je kvalitní. Z budovy ale u poroty převládá pocit nedostatečé pokory vzhledem k jejímu poslání. Dále byly zkoumány důvody neobvykle vysokých pater a bohužel se jeví pouze jako formální.
Návrh by byl velice citlivý na standard materiálů a technologií a tudíž by výše investice jasně a znatelně překročla požadovanou mez.


Více informací >
0 comments
add comment

Related articles