Praha-Libuš vyhlásila soutěž na návrh rozšíření ZŠ v Písnici

Publisher
ČTK
31.12.2019 09:20
Czech Republic

Prague

Písnice

Praha - Městská část Praha-Libuš vyhlásila architektonickou soutěž na rekonstrukci a rozšíření základní školy v Písnici. Kapacita školy by se měla zvýšit ze současných 160 žáků prvního stupně na ideálně 360, maximálně 440 dětí. Nová budova by měla být energeticky úsporná. Součástí projektu má být rekonstrukce stávajícího objektu, včetně doplnění chybějící tělocvičny a učeben pro odbornou výuku. Předpokládaná cena stavebních prací je 125 milionů korun bez DPH, vyplývá z dokumentů k veřejné zakázce. Zájemci o účast se mohou hlásit do 27. ledna.


V nové budově mají vzniknout kmenové třídy pro žáky 1. až 5. ročníku, jedna přípravná třída pro maximálně 19 dětí a dále variabilní třídy využitelné pro družinu, specializovanou výuku, případně v budoucnu pro žáky druhého stupně. Počítá se také se třídou pro polytechnickou výchovu a tělocvičnou, která by měla sloužit zároveň jako víceúčelový sál. Stavební úpravy se mají týkat také šaten, jídelny a zázemí pro učitele a vedení školy. Architektonické řešení má obsahovat i zklidnění dopravy v ulici Ladislava Coňka a blízkém okolí školy.

Stavba nového objektu se má uskutečnit za provozu školy, po jeho otevření by měla být naplánována rekonstrukce stávající budovy. Obě stavby mají být propojené.

Návrhy budou finančně oceněny. Vítěz dostane 260.000 korun, druhá cena je 200.000 korun, třetí místo je spojené s výhrou 150.000 korun. Mezi další účastníky, kterých může být podle pravidel soutěže maximálně deset, bude rozděleno 490.000 korun.

Budova školy v Písnici pochází z roku 1888. Zhruba před pěti lety byla zateplena. Základní škola je zaměřena na výuku cizích jazyků. Preferuje nižší počet žáků ve třídách - i s navýšením kapacity počítá s 24 výjimečně s 28 dětmi v jedné třídě.

Městská část Praha-Libuš leží na jihu Prahy, žije tu přes 10.000 lidí. Radnice má pod svou správou dvě základní školy, fungují tu také dvě soukromé základní školy.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
reakce na článek
Šimanová
20.02.20 01:46
show all comments