O novou školu v Chýni soutěží 61 návrhů

Source
Karin Grohmannová, CCEA
Publisher
Tisková zpráva
30.04.2015 22:10
Namísto běžného tendru, jakým se u nás bohužel ještě stále zadává většina veřejných zakázek, se obec Chýně vydala cestou hledání nejkvalitnějšího architektonického řešení nové školy -prostřednictvím mezinárodní architektonické soutěže.

Návrh nové školy, stavby, která se staví zhruba jednou za 300 let, vybere tento víkend porota ve složení: architekti Pavel Nasadil, Gabu Heindl z Rakouska, Martina Buřičová a Ondřej Píhrt a zastupitelé obce, starostka Anna Chvojková, místostarostka Petra Vacková a Petr Štěpánek. Na své hodnotící zasedání, které začne v pátek 1. května, si porotci přizvali Jana Žemličku, specialistu na prostředí budov.

V Chýni by rádi zahájili školní rok 2017/18 v nové škole. Na její stavbu má obec již schválenou dotaci z Ministerstva financí z podprogramu 298 213 „Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst“. Hned po soutěži se povede s autory oceněných návrhů jednání, aby se již v létě mohl vybraný autorský tým pustit do rozpracování svého návrhu a dalších projekčních prací.

Do mezinárodní architektonické soutěže na novou školu v Chýni bylo celkem odevzdáno 61 návrhů.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny 13. května 2015 v zasedací místnosti obecního úřadu Chýně v 17.00 hod a spolu s vyhlášením se zahájí také výstava soutěžních návrhů. Srdečně zveme.
0 comments
add comment

Related articles