Na lokalitu kasáren v Jičíně je vypsána urbanisticko – architektonická soutěž

Source
Magdaléna Doležalová, Městský úřad Jičín
Publisher
Tisková zpráva
14.05.2013 13:20
Dnem 22. 4. 2013 je vypsána urbanisticko – architektonická soutěž o návrh na budoucí podobu lokality kasáren v Jičíně. Výsledkem soutěže by měla být studie, na základě které bude daná lokalita vymezena určitými pravidly po následnou výstavbu. Návrhy lze v 1. kole zasílat na Městský úřad do 17. června do 10 hodin.

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko – architektonického návrhu lokality Kasárna Jičín, a to v rozsahu návrhu umístění staveb, návrhu dopravní a technické infrastruktury a stanovení podmínek pro zástavbu v dané lokalitě včetně návrhu regulace. Návrh by měl být zpracován v souladu s Územním plánem města Jičína a s ohledem na schválený rozvoj bydlení v lokalitě na Čeřovce. Lokalita se nachází v severovýchodní části města nedaleko centra, mezi obytnou vilovou čtvrtí z 20. let 20. století zvanou Čeřovka a čtyřřadou lipovou alejí spojující centrum města s letohrádkem Lodžie. Území má rozlohu přibližně 8 hektarů. Město chce pomocí soutěže nalézt nejvhodnější řešení pro rozvoj dané lokality a návrh využít pro zpracování územní studie. Studie má dle zadání počítat s budoucími investicemi města na infrastrukturu v této lokalitě max. do výše 30 milionů. Po vybudování infrastruktury bude lokalita nabídnuta soukromým investorům.
Soutěž je vyhlášena jako veřejná, projektová a dvoukolová, vypsaná podle soutěžního řádu České komory architektů. V prvním kole týmy architektů hledají základní ideu lokality. Tyto ideje budou následně představeny hodnotící komisi složené z architektů a zástupců města, kteří mohou vznášet připomínky či doplnit zadání. Předsedou komise byl zvolen Martin Hilpert, architekt města Semily. Uzávěrka příjmu návrhů v prvním kole je 17. června. Mezitím proběhnou také prohlídky lokality a je možné si další podklady vyžádat u architekta města Ing. arch. Radka Jiránka.  V druhém kole pak týmy do vybraných návrhů dopracují připomínky hodnotící komise a podají konkrétní návrh podoby území. Uzávěrka příjmu návrhů v druhém kole je zatím stanovena do 7. října 2013 do 10 hod. Termín druhého kola může být ale ještě upraven.  Součástí soutěže bude i veřejná prezentace všech soutěžních návrhů, takže do vzhledu budoucí lokality bude také moci promluvit veřejnost. Vítězové získají finanční odměnu ve výši 100 000 Kč za 1. místo, 40 000 Kč za 2. místo a 25 000 Kč za 3. místo. „Město Jičín si od soutěže slibuje, že získá možné návrhy na zástavbu území a podnítí tak jeho další rozvoj. Cílem města je také jasně vymezit možnosti typu zástavby, neboť se jedná o velmi významnou lokalitu ve městě,“ vysvětluje architekt města Ing. arch. Radek Jiránek. Výsledky soutěže ale nemusí být pro město závazné. „Vítězná studie nakonec nemusí být přesně dle návrhu realizována. Předpokládáme ale, že nám ukáže konkrétní možnosti výstavby, podle kterých se pak budeme rozhodovat. Chceme také, aby do výsledné podoby mohli promluvit občané,“ vysvětluje místostarosta Mgr. Petr Hamáček.
Kasárna byla v minulém roce z velké části zdemolována, letos bude zbourána ještě nejdelší budova podél lip a zadní trakt vedlejší menší budovy. Dvě krajní budovy směrem od centra zůstávají a bude se hledat jejich využití.

Soutěžní podklady ke stažení najdete na www.kasarna.mujicin.cz.
0 comments
add comment

Related articles