Dostavba Jihočeské vědecké knihovny v Českých Budějovicích - vyhlášení soutěže

Source
Miroslav Vodák, organizátor soutěže
Publisher
Tisková zpráva
15.10.2016 14:55
Jihočeská vědecká knihovna vyhlašuje architektonickou soutěž o návrh na dostavbu svého objektu na Lidické třídě v českých Budějovicích. Součástí soutěže je výzva k účasti uchazečům, kteří splní kvalifikační kritéria, obsahující mimojiné portfolio projektů. Odborná porota z nich vybere 5 zpracovatelů soutěžních návrhů, které budou oceněny skicovným a cenami podle pořadí. S vítězem se předpokládá uzavření smlouvy na všechny projektové fáze. Cílem architektonické soutěže je získat ucelené koncepční řešení celé stavby a jejího okolí. Předpokládnané náklady stavby jsou 90 milionů Kč bez DPH. Termín vyhlášení je 07. 10. 2016, lhůta pro podání žádostí o účast je 31.10. 2016. Soutěž je vyhlášená formou užší soutěže o návrh dle § 146 zákona č.134/2016 Sb.
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby a nutných stavebních úprav stávající budovy ze 70 let. Knihovna je významnou regionální institucí a její budova stojí na urbanisticky exponovaném místě. Záměrem vyhlašovatele je zvětšit celkovou podlahovou plochu, s primárním cílem zvýšit kapacitu pro volný výběr o cca 130000 svazků. Mělo by jít o vytvoření bezbariérově přístupného prostoru pro veřejnost k volnému výběru knihovního fondu, přístupu k elektronickému katalogu, elektronickým informačním zdrojům a prezenčnímu studiu. Výhledově by pak došlo k celkové rekonstrukci stávajího objektu s ohledem na jeho architektonické kvality.

Jihočeská vědecká knihovna sídlí v objektu bývalého Muzea dělnického hnutí, postaveného v letech 1971-75 podle projektu Jana Maláta, Jiřího Víta, Jana Řezníčka a Miloše Sádka.

Zadavatel soutěže o návrh
Jihočeská vědecká knihovna v českých Budějovicích
a Sadech 27, 370 59 České Budějovice, Česká republika
tel: 386 111 201 / e-mail: kares@cbvk.cz

Zplnomocněná osoba: Mgr. Ivo Kareš, ředitel JVK

Organizátor souteže a zpracovatel soutěžních podmínek
Ing. arch Miroslav Vodák

Zeyerova 13, 370 01 české Budějovice

tel: 732 418 591 / e-mail: mirek.vodak@nolimat.com
  
Členové poroty závislí:

Mgr. Ivo Kareš, ředitel knihovny
M
gr. Patrik červák, vedoucí odboru kultury a památkové péče Jihočeského kraje
JUDr. Tomeš Vytiska, radní Jihočeského kraje

Náhradník: Mgr. Ivana Stráská, první náměstkyně hejtmana Jihočeského kraje
Náhradník: Mgr. Petr Podhola, člen zastupitelstva Jihočeského kraje

Členové poroty nezávislí:
MgA. Ing. arch. Michal Fišer
Doc. I
ng. akad. arch. Jan Šépka

Mgr. A. Luboš Zemen

Doc. Ing. arch. Radek Kolařík
Náhradník: Ing. arch. Petr Uhlík
Náhradník: Ing. arch. Filip Landa

Ceny a odměny:

1. cena se stanovuje ve výši 300.000,-Kč 

2. cena se stanovuje ve výši 240.000,-Kč 

3. cena se stanovuje ve výši 180.000,-Kč 


Náhrady výloh spojené s účastí v soutěži budou poskytnuty ve formě skicovného předpokládanému počtu 5 účastníků, kteří splní soutěžní podmínky, ale neobdrží žádnou z cen. Jsou stanoveny ve výši 120.000,- Kč každému účastníkovi.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles