Svetko

Štefan Svetko

*19. 6. 1926Mojš, Slovakia
8. 9. 2009Bratislava, Slovakia
Hlavní obrázek
Biografie
1932-39 - základná škola a meštianka vo Varíne
1939-46 - reálne gymnázium v Žiline
1946-52 - České vysoké učení technické, Vysoká škola architektúry a pozemného staviteľstva
1949-51 - práca u Dr. Lorenza, v ateliéri ochrany pamiatok
1951-62 - pred skončením školy zamestnanie v Stavprojekte Bratislava, postupne vedúci projektant, vedúci ateliéru
1962-67 - vedúci ateliéru Útvaru hlavného architekta Bratislavy, námestník hlavného architekta
1964 - Cena Dušana Jurkoviča za sídlisko na Ul. Februárového víťazstva
1967-72 - Združenie projektových ateliérov, vedúci ateliéru, predseda riaditeľskej rady
1967 - Cena Dušana Jurkoviča za Smerný územný plán Bratislavy
1972-92 - Štátny projektový a typizačný ústav Bratislava, vedúci ateliéru
1993 - odchod do dôchodku, autorizovaný architekt
1998 - Cena Emila Beluša za celoživotné dielo
2001 - Budova Slovenského rozhlasu v Bratislave - víťaz ankety Stavba storočia - v kategórií Občianske stavby
2004 - Cena Ministerstva výstavby a životného prostredia za projekt sociálnych bytov v Devínskej Novej Vsi
2006 - Nominácia na cenu CEZAR za bytové domy na Mikulášskej ulici v Bratislave

Realizations and projects