Cenu Dušana Jurkoviča 2016 získala Materská škola Guliver

Source
Spolok architektov Slovenska
Publisher
Tisková zpráva
19.11.2016 13:35
Richard Murgaš
+uniformarchitects

Porota zasadala v dňoch 29. septembra - 1. októbra 2016. Porota pracovala v zložení: Ladislav Domen (USA), Jacek Ewý (Poľsko), Oleg Haman (ČR), Jaroslav Janek (Slovensko), Ján Studený (Slovensko - laureát Ceny Dušana Jurkoviča za rok 2015), Pavel Simko (Slovensko), Peter Žalman (Slovensko). Predseda poroty: Oleg Haman.

Porota posudzovala 20 architektonických diel, jej členovia rozhodli, že predmetom obhliadky budú diela:


Na základe obhliadky diel porota rozhodla o nomináciách:
  • Dostavba areálu MZV, Bratislava (autori architektonického riešenia: Ján Pavúk, Iľja Skoček, ml.)
  • Kaplnka vzkriesenia, Poprad-Kvetnica (autor architektonického riešenia: Samuel Netočný)
  • Centrála GUMEX Slovakia, Nitra (autori architektonického riešenia: Branislav Hovorka, Martin Paulíny)
  • Panorama City, Bratislava (autor architektonického riešenia: Juraj Hermann)
  • Materská škola Guliver, Banská Štiavnica (autor architektonického riešenia: Richard Murgaš)
Na základe ďalšieho posudzovania nominovaných diel sa porota rozhodla Cenu Dušana Jurkoviča 2016 udeliť architektonickému dielu:

Materská škola Guliver, Banská Štiavnica

autor architektonického riešenia: Richard Murgaš

Z hodnotenia poroty:
Nová škôlka na mieste staršej budovy reprezentuje nadštandardný architektonický výkon: od návrhu po realizáciu, od riešenia hmoty po zariadenie interiéru pre pobyt detí. Architektúra vyžaruje pohodu, odráža výbornú spoluprácu investor - architekt. Budova má zaujímavo členenú hmotu, optimálny kontakt s členitým terénom.
Osobitou témou je interiér škôlky, dobre zvolená farebnosť, jednoduchosť, čitateľnosť a pozoruhodný výsledok vychádzajúci z domácich zdrojov v regióne Stredného Slovenska.
Je dôležité zdôrazniť, že ide o využitie už existujúcej stavebnej substancie dvojpodlažnej vily, v ktorej architekt videl ďalšie možnosti rozvinutia štruktúry už pre novú funkciu. Postoj "snažme sa využiť a zveľadiť to, čo máme " bol známy už našim predkom a z hľadiska udržateľnosti ani dnes nestráca na platnosti.


Cena Emila Belluša 2016
Prezídium Spolku architektov Slovenska udelilo Cenu Emila Belluša za celoživotné dielo kolektívu autorov
  • Ing. arch. Akad. Arch. Ferdinand Skoček, nar. 9. júla 1929, Praha
  • Ing. arch. Akad. Arch. Iľja Skoček, nar. 12. júna 1930, Brno
  • doc. Ing. arch. Akad. Arch. Ľubomír Titl, nar. 27. mája 1929, Bratislava

Cena prof. Martina Kusého 2016
Cenu udelil Spolok architektov Slovenska za významný prínos v oblasti dejín architektúry 19. storočia
  • Jane Pohaničovej
Prof  Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. sa vo svojej vedeckej a odbornej práci systematicky venuje dejinám architektúry 19. storočia. Je autorkou a spoluautorkou veľkého počtu vedeckých a odborných monografií. V rámci svojej publikačnej činnosti prezentovala na základe vlastných bádateľských aktivít množstvo nových poznatkov o dejinách architektúry 19. storočia na Slovensku i v širšom stredoeurópskom kontexte, a to aj v spolupráci s vedeckými inštitúciami, pamiatkovými a univerzitnými pracoviskami doma aj v zahraničí. K charakteristickým črtám jej prístupu k skúmaniu dejín architektúry 19. storočia patrí trvalý záujem o osobnostné pozadie vzniku architektonických diel na Slovensku.
Porota konštatovala, že prof. Pohaničová svojim doterajším dielom prispela k procesu objektivizácie hodnôt architektúry 19. storočia  a príspevku tohto obdobia do dejín slovenskej architektúry.
0 comments
add comment