Česká architektura 2018-2019

eshop.author: Jakub Cigler
eshop.publisher: PROSTOR
eshop.release_year: 2020
eshop.format: 23 x 30,5 cm, 200 stran, vazba V4
eshop.language: czech
eshop.url: http://www.prostor-ad.cz
eshop.price: 600 eshop.czk
eshop.our_price: 500 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 454,55 eshop.czk)
  18.73 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 16,86 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition 5 eshop.expeditiondays)
 

Jubilejní 20. ročenku české architektury sestavil architekt Jakub Cigler. Ročenka české architektury pravidelně informuje nejen odbornou, ale i laickou veřejnost o aktuální situaci v oboru a přináší podněty k inspiraci a veřejné diskusi. Pro zájemce ze zahraničí pak ročenka slouží jako stručný přehled soudobé české architektonické scény. Výběr 30 staveb k publikování v letošním vydání provedl architekt Jakub Cigler z prací nabídnutých vyzvanými autory a po posouzení staveb na místě. Výběr doplnil komentáři k jednotlivým stavbám a úvodním rozhovorem s Petrem Volfem. V další kapitole hovoří Markéta Veličková s profesorem Ivarem Otrubou, krajinářským architektem. Poslední kapitola přináší už tradičně přehled událostí v oboru, medailony oceněných osobností, statistické přehledy a výsledky vybraných celostátních soutěží, vydané a doporučené knihy a filmy.