Bydlení pro seniory

eshop.author: Dagmar Glosová
eshop.publisher: ERA vydavatelství
eshop.edition: 21. století
eshop.release_year: 2006
eshop.isbn: 80-7366-057-1
eshop.format: 165 x 225 mm, brožovaná, 192 stran, barevná
eshop.language: czech
eshop.price: 220 eshop.czk
eshop.our_price: 176 eshop.czk (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 160,00 eshop.czk)
  6.64 € (eshop.exclvat 10 % eshop.vat: 5,98 €)
eshop.avail: 0 eshop.pcs (eshop.expedition 14 eshop.expeditiondays)
 

Naše populace stárne a senioři se stávají významnou skupinou obyvatelstva. Dosavadní přístupy k této velmi různorodé skupině je potřeba přehodnotit a inspirovat se již prověřenými osvícenými přístupy, obvyklými v zahraničí. Kniha doc. Dagmar Glosové – vedoucí ateliéru obytných staveb brněnské Fakulty architektury VUT – a mnoha dalších odborníků je věnována problémům bydlení stárnoucích a starých lidí z pohledu sociologů a architektů. V úvodní části se autoři věnují analýze života seniorů, specifikují jejich potřeby a nabízejí model přístupu k sociální péči o ně. Autory druhé části jsou architekti, jejichž posláním je uspokojit podstatnou část potřeb seniorů tím, že pro ně připravují přívětivé prostředí k bydlení. Kniha Bydlení pro seniory je určena nejen pro studenty architektury a sociologie a pro odborníky, kteří se problematikou seniorů zabývají z mnoha různých úhlů pohledu, ale i pro širokou veřejnost. I ten, kdo právě teď řeší potřebu bydlení svých blízkých seniorů, zde může najít potřebnou inspiraci.