Výstava 80 IG 80

80 realizácii, Ivan Gürtler, 80. výročie narodenia

Pořadatel
FAD STU

Místo konání
Foyer FAD STU, Námestie Slobody 19, Bratislava, Slovensko

Start
tue 29.11.2022 18:00

End
fri 09.12.2022 15:00

vernissage
tue 22.11.2022 18:00

Odkaz
www.fad.stuba.sk
Exhibitions

Slovakia

Bratislava

Ivan GürtlerPublisher
Tisková zpráva
Srdečne pozývame na vernisáž a otvorenie výstavy pod názvom 80IG80, kde sa predstaví 80 realizácii študentov a diplomantov venovaných pedagógovi k 80. výročiu narodenia Ivana Gürtlera. Vernisáž a stretnutie sa uskutoční dňa 22. novembra 2022 o 18:00 hod. vo foyer FAD STU.

Dr.h.c., doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD. sa dožíva životného jubilea 80 rokov. Za obdobie svojej pedagogickej vysokoškolskej činnosti v rokoch 1991 až 2018 pôsobil na rôznych vysokých školách a univerzitách, medzi ktorými je aj FAD STU v Bratislave, VUT v Brne, katedrách architektúry TUKE v Košiciach a SvF VŠB-TU v Ostrave. Počas svojej doby pôsobenia vychoval 123 diplomantov v odbore profesie architekt. Tento počet v súčasnosti predstavuje komunitu, ktorá svojím potenciálom do značnej miery predstavuje smerovanie nielen súčasnej architektúry na Slovensku ale i v zahraničí. Pri tejto príležitosti životného jubilea projekt „80IG80“ predstavuje snahu predstaviť jubilantových študentov ich realizovanými vrcholnými stavbami slovom, výkresovou dokumentáciou a fotografiou na výstave, ktorá sa bude konať od 22. novembra do 9. decembra vo foyer FAD STU v Bratislave. Výstava svojím formátom voľne nadväzuje na výstavu konanú v roku 2009 pod názvom MADE IN IG.

Organizátori podujatia a výstavy: FAD STU, Gürtler Andrej a organizačný kolektív: Bátora Maroš, Benedek Borislav, Dulenčin Juraj, Ebringerová Paulína, Fejová Katarína, Füzék Balázs, Lang Michal, Sečka Lukáš, Žitňanský Roman
Partneri: SAINT - GOBAIN SLOVENSKO – Isover, Sekurit, Weber, Rigips, Pam, V-system, Glassolutions, Ecophon, architektonická kancelária Ing. arch. Ľubomír Závodný
Koncepcia výstavy: Borislav Benedek, Gürtler Andrej, Lang Michal
Texty: Ivan Gürtler
Grafický dizajn: Lukáš Sečka a spolupráca Gürtler Andrej, Jablonovský František a redizajn Trnovský Karol
0 comments
add comment

Related articles