Rethink Architecture: Uhlíkově neutrální města

events.form.organizer
CAMP - Centrum architektury a městského plánování

events.form.place
Facebook Live

Start
thu 15.4.2021 19:00

events.link
www.facebook.com ...
LecturesPublisher
Tisková zpráva
Jak navrhnout uhlíkově neutrální čtvrť? Jak minimalizovat dopad výstavby a rekonstrukce na životní prostředí? Jak ve městech chytře hospodařit s energiemi? Města svou rozlohou zabírají pouze 2 % zemského povrchu, i přesto však mají obrovský dopad na životní prostředí. Světově spotřebovávají 2/3 veškeré energie a jsou zodpovědné za více než 70 % všech emisí CO2. Další přednáška z cyklu o městech představí možnosti, jak při návrhu, výstavbě, rekonstrukci a provozu měst snižovat jejich uhlíkovou stopu.
Rita Justesen, ředitelka, Planning & Architecture at Copenhagen City - udržitelná čtvrť Nordhavn v Kodani
Antonín Lupíšek, vedoucí oddělení Architektura a životní prostředí, ČVUT UCEEB - uhlíková neutralita budov a měst v ČR
Yvonna Gaillyová, ředitelka, ekologický institut Veronica - udržitelná vesnice Hostětín
František Vašek, ředitel divize Green, Nano Energies - příklady integrace architektury a obnovitelných zdrojů
Jan Vitula, starosta, Židlochovice - projekt uhlíkově neutrální čtvrti Chytré Líchy
Akce se koná ve spolupráci s Českou radou pro šetrné budovy.
0 comments
add comment

Related articles