Rafi Segal : Architecture Dialogues - výstava ve vile Tugendhat

Pořadatel
Kabinet architektury, z.s.

Místo konání
Vila Tugendhat, Černopolní 45, Brno

Start
wed 10.4.2024 10:00

End
sun 09.6.2024 18:00

vernissage
tue 09.4.2024 18:00

Odkaz
www.tugendhat.eu ...
Exhibitions

Czech Republic

Brno

Rafi SegalPublisher
Tisková zpráva
Výstava "Architecture Dialogues" (Architektonické dialogy) představuje poslední dva projekty Rafiho Segala, architekta a profesora na Massachusettském technologickém institutu (MIT), který se aktuálně věnuje re-definici současného domova a občanského prostoru. Jak nové představy o kolektivitě a sdílení ovlivňují výslednou typologii a design budov?
Prostřednictvím autorských náčrtů, kreseb, plánů, modelů a videoprojekcí jsou prezentovány podnětné koncepty Rafiho Segala, které vznikly jako reakce k nově vznikajícím formám současné domesticity a zároveň zpochybňují konvenční představy o soukromém a kolektivním prostoru.
Projekty jsou prezentovány s důrazem na skutečnost, jak významné je pečlivé hledání vhodného umístění budov do jejich okolí, ať už v rámci městského nebo venkovského prostředí. „Dialogy“ v tomto kontextu odkazují na opakující se interakce nebo „konverzace“ mezi výzkumem a praxí, budovou a městem, objektem a krajinou, uživatelem a projektantem.
Příklad vystaveného projektu Carehaus přetváří konvenční architektonickou typologii staveb s pečovatelskou službou tím způsobem, že zavádí nový model co-housingu pro seniorky, seniory a osoby s různým typem postižení, ale také pro pečující a v neposlední řadě i pro jejich rodiny. Výsledkem je kohabitační přístup, kdy je opečovávaným a pečujícím umožněno snadné a nekolizní propojení mezi nezávislými obytnými jednotkami a řadou společně sdílených prostor. Tento princip podporuje a usnadňuje konání komunitních programů a mezigeneračních aktivit. Modelové řešení Carehausu, navržené v úzké spolupráci se spoluzakladateli projektu Marisou Morán Jahnovou a developerem Ernstem Valerym, staví na závěrech z mnoha společných setkání s obyvateli dvou nedostatečně obsluhovaných čtvrtí Baltimoru a Chicaga, kde mají být budovy typu Carehaus postaveny.
Projekt domů Korthi v Řecku nabízí současnou interpretaci kykladské architektury a zároveň vytváří model tzv. gathering-home (domova společného setkávání). Komplex domů určených primárně pro rodiny se nachází na jižním svahu zálivu Korthi malebného ostrova Andros. Domy jsou navrženy tak, aby vytvářely různě propojené vnitřní a venkovní sdílené prostory, s cílem podpořit interakce mezi sourozenci, rodiči a dětmi, ale i širší rodinou a přáteli. Začleněním kamenné terasovité krajiny do prostorového řešení se podařilo docílit toho, že pohyb v rámci domů i mezi nimi je intuitivně veden navrženou dispozicí, což zvyšuje celkový kolektivní prožitek z bydlení ve spojení s jeho přírodním rámcem.

ba prezentované projekty, Carehaus a domy Korthi, vycházejí z konkrétních podmínek místa. Výstava má ale stejně tak poukázat na důležitost osobního přístupu a objevování podstaty v rámci dynamického procesu projektování. Skrze řešení praktických požadavků jsme schopni vyjádřit identitu nově vznikajících míst pro život.
Umístění výstavy do vily Tugendhat, která ve své době představovala unikátní novátorský přístup k rodinnému bydlení, poukazuje na fakt, jak zásadní význam má smysluplný dialog mezi inovativními myšlenkami architekta a budoucími uživateli v otázkách bydlení. Výstava se snaží na několika posledních architektových pracích ukázat, jak je tento dialog důležitý i v současnosti.

Vernisáž: úterý 9. 4. 2024, 18:00 hodin
Konání výstavy: 10. 4. – 9. 6. 2024 (přístupná bez rezervace zdarma út–ne 10:00–18:00)
Výstava je situována v technickém podlaží vily Tugendhat.

Autor výstavy: Rafi Segal, Massachusettský technologický institut, Cambridge, USA
Kurátoři výstavy: Tadeáš Goryczka, Jaroslav Němec, Kabinet architektury, z. s., Ostrava
Kurátor za vilu Tugendhat: Michal Kolář, Muzeum města Brna, Studijní a dokumentační centrum – vila Tugendhat
Návrh výstavy: Kevin Malca, Ous Abou Ras, Minghao William Du, Stav Dror
Grafické řešení: Ben Fehrman-Lee
Modely a koprodukce výstavy: Tomáš Pavlica, Matěj Smička, laservbrne, Brno
UV tisk panelů: PrintHouse Morava s.r.o., Ostrava

Záštitu výstavě udělili:
JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna
Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR
bec architektů z.s. 

Rafi Segal (*1967) je architekt, urbanista a vědec, který vystudoval architekturu na Technionu – Izraelském technologickém institutu, kde získal inženýrský titul, aby následné doktorské studium absolvoval na univerzitě v Princetonu. V letech 1992–2000 spolupracoval s architektem Zvi Heckerem na projektu a realizaci Muzea Palmach, které se nachází v Tel Avivu.
Práce kanceláře Rafi Segal A+U, sídlící v současné době v Bostonu, zahrnuje projekty a výzkum v oblasti architektury a hledání nových urbánních řešení. Souběžně s architektonickou praxi se Rafi Segal věnuje akademické činnosti, kdy mimo jiné přednášel architekturu a urbanismus absolventům studia projektování na Harvardu, rovněž na newyorské architektonické škole The Cooper Union a také předával své zkušenosti absolventům studia architektury, plánování a ochrany památek GSAPP na Kolumbijské univerzitě.
Od roku 2015 Rafi Segal působí jako docent architektury a urbanismu na MIT (Massachusettský technologický institut, Cambridge, USA), kde se v současnosti věnuje tématice, jak mohou nově vznikající představy o sdílení a kolektivitě ovlivnit typologii a design budov a jakým způsobem tyto faktory mohou mít vliv na utváření měst. Své vize a práce vystavoval mimo jiné v Muzeu moderního umění v New Yorku, ve Storefront for Art and Architecture (New York), v KunstWerk v Berlíně, na Rotterdamském bienále architektury a na bienále urbanismu v Číně (Hong Kong/Shenzhen).  
V roce 2021 na 17. Mezinárodním bienále architektury v Benátkách jeho instalace vytvořená ve spolupráci se Sarah Williamsovou, Marisou Morán Jahnovou a Gregem Lindsayem reprezentovala MIT a téma spojené s jeho aktuálními zájmy, jakým je „Architektura jako dialog“ s poukazem na občanský prostor a definování současného domova.

Více informací >
0 comments
add comment

Related articles