Povětrnostní vlivy: Chronobiologická architektura a ponechávání věcí sobě samým

Atelier Centrala v Galerii VI PER

Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Vítkova 2, Praha 8

Start
fri 16.12.2022 13:00

End
sat 18.2.2023 19:00

Odkaz
www.vipergallery.org ...
Exhibitions

Czech Republic

Prague

KarlínPublisher
Tisková zpráva
Do budov se zaznamenávají atmosférické jevy. Navrhování architektury tak, aby mohla stárnout vlivem počasí, představuje estetický odklon od iluze setrvalé novosti a věčné sterility moderních materiálů. Místa, která čelí povětrnostním vlivům, stírají předěl mezi exteriérem a interiérem. Vznikají bubliny a otevírají se póry a trhliny, v nichž se hromadí drobná drť, jemná odumřelá organická hmota přinášená větrem a deštěm. S tímto sedimentem přichází spontánně vyrůstající zeleň, usazují se větrem přenášené organismy a po nerovnostech šplhají různí živočichové. Vznikají doupata, dutiny, kokony i hnízda, tedy nová mikroprostředí. Vlivy počasí vymaňují stavby z naší iluzorní kontroly a pomáhají jim naladit se na rytmus přírody.
Małgorzata Kuciewicz a Simone De Iacobis z ateliéru CENTRALA věří v chronobiologickou architekturu, tedy v její biologické rytmy, architekturu, jež vytváří a posiluje pocit, že jsme součástí rytmu dne a noci, ročních období a dalších planetárních a povětrnostních jevů. Nevnímají proto vliv počasí jako degeneraci, ale jako počátek regenerace, jako návrat hmoty zpátky do koloběhu života.
V galerii VI PER představí architekti výsledky své nedávné práce. Zkoumají v ní nástroje architektury, které mohou sloužit chápání a navrhování různých mikroklimat. Táží se po naší otevřenosti vůči nepohodlí. Propátrávají lingvistické a formální bohatství mokřadů, dávný, ale zapomenutý vztah architektury a vodního rostlinstva i potenciál, který se skrývá v opuštění vitruviánského principu firmitas (trvanlivost) a odpoutání architektury od pevných a ustálených základů.
CENTRALA je varšavský architektonický výzkumný ateliér, který se zabývá reinterpretacemi a prostorovými intervencemi zaměřenými na obnovu jazyka architektury. Ve svých projektech se zaměřují na vztah mezi architekturou a přírodními jevy, přistupují k architektuře jako k procesu; za stavební materiál považují gravitaci, koloběh vody a atmosférické a astronomické jevy.
CENTRALA se zajímá o paměť a materialitu architektury a podněcuje veřejnou debatu o ochraně poválečného architektonického dědictví. Učí se z odkazu varšavských architektů (včetně Zofie a Oskara Hansenových, Violy a Jacka Damięckých nebo Aliny Scholtz) a obnovuje zapomenuté architektonické znalosti: postupy polských výstavních návrhů 50. a 60. let, společný slovník poválečného modernismu nebo využití vodního rostlinstva v architektuře.
Práce CENTRALY byla prezentována na řadě samostatných výstav: v polském pavilonu na Bienále architektury v Benátkách roku 2018, v roce 2020 na festivalu architektury a designu Concéntrico v Logroñu. Jako designéři výstav spolupracovali s řadou evropských muzeí, galerií a dalších institucí, včetně polského pavilonu na milánském Trienále roku 2016. Společně s Alicjou Bielawskou a Aleksandrou Kędziorek roku 2021 reprezentovali Polsko na Bienále designu v Londýně s výstavou The Clothed Home, která byla v roce 2022 reprízována v Národním muzeu v Krakově a na Trienále architektury v Lisabonu.
0 comments
add comment

Related articles