Martin Kloda : Archwerk, jednoduché stavby 2012-2020

events.form.organizer
Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

events.form.place
Studentská 1402/2, 461 17 Liberec

Start
tue 03.3.2020 17:00

events.link
https://www.facebook ...
Lectures

Czech Republic

Liberec

Martin Kloda
Hana Procházková
ArchwerkPublisher
Tisková zpráva
V rámci výuky design&build ateliéru v LS 2020 představujeme své realizace ve veřejném a poloveřejném prostoru i pro soukromé klienty, připravené a vedené formou praktických workshopů pro studenty a dobrovolníky.
Cílem naší práce je vedle konkrétní realizace na míru místu a klientovi též doplnění teoretických znalostí studentů o měkké dovednosti navrhování, projektování, vedení stavby, použití materiálů a technologií ve stavební praxi. A to nejdůležitější: radost ze společně vykonaného díla!

ARCHWERK se vedle klasické architektonické praxe věnuje také navrhování a realizaci vlastních experimentálních staveb, založených na konstrukční a technologické jednoduchosti, přírodních materiálech a site-specific designu.
Pro naše design and build projekty vyhledáváme místa s potenciálem pro drobné architektonické zásahy a úpravy ve veřejném nebo poloveřejném prostoru. Na základě svých zkušeností připravujeme projekt na míru místu i klientovi a garantujeme celý realizační proces od formulace zadání přes architektonický návrh, povolení stavby, realizační dokumentaci až k provedení jednoduché stavby.

M.A. Martin Kloda pochází z Ostravy, architekturu studoval na přelomu 80. a 90. let na pražské UMPRUM v atelieru prof. Zdeňka Kuny, po revoluci u prof. Martina Rajniše. Během studia absolvoval stáže na Vídeňské Hochschule fur Angewandte Kunst Wien u prof. J. Spalta a v Atelieru veškerého sochařství prof. Kurta Gebauera. Architektonickou praxí prošel v atelierech D.A.Studio a e-MRAK. V roce 2012 založil atelier ARCHWERK architektonická huť, který se kromě „velké“ architektury věnuje návrhům a provádění vlastních experimentálních staveb.
Téma kvality městského prostředí jej provází po celou dobu praxe a přivedlo jej k doktorském studiu na FA ČVUT a praktické spolupráci s Kanceláří Metropolitního plánu na Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR), ČKA, Radou architektů města Liberce a kanceláří prvního náměstka primátora hlavního města Prahy doc. Ing. arch. Petra Hlaváčka.

Ing. arch. Hana Procházková pochází z Humpolce. Od roku 2006 do 2013 studovala na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci, v ateliérech prof. Ing.arch. Jaroslava Šafera, doc. Ing.arch. Zdeňka Fránka, Ing.arch. akad.arch. Jana Hendrycha. Absolvovala studijní stáž na Fakultě architektury ČVUT v Praze u Ing.arch. Michala Kuzemenského a zahraniční stáž na Facoltá di Architettura Universita degli studi di Ferrara v Itálii. Praxi získala v ateliérech OK PLAN ARCHITECTS a ATAK ARCHITEKTI. Od roku 2012 je partnerem v ateliéru ARCHWERK architektonická huť. Od roku 2019 pracuje v Kanceláři metropolitního plánu pod vedením prof. Ing. arch. Romana Kouckého.
0 comments
add comment

Related articles