Mark Johnson - Designing the Future City

For Human and Global Health

events.form.organizer
Fakulta umění a architektury, Technická univerzita v Liberci

events.form.place
Malá aula G312, budova G TUL, Univerzitní nám. 1410/1, Liberec

Start
thu 30.1.2020 18:00

events.link
https://www.facebook ...
Lectures

Czech Republic

LiberecPublisher
Tisková zpráva
Přednáška, která proběhne v anglickém jazyce, se zabývá souvislostmi oborů plánování, urbanistického navrhování a lidského zdraví, aby odborníci lépe porozuměli tomu, jak jejich vlastní znalosti a zkušenosti z praxe mohou přispět k lepší budoucnosti.
Více než 150 let se urbanisté na praktické i teoretické úrovni zabývají způsoby, jak zlepšit kvalitu života a veřejného zdraví ve městech. Přes to však žijeme v době, kdy dochází k jeho zhoršování - nepřenosná chronická onemocnění, závislosti a jiná nepatogenní onemocnění jsou stále častější.
Je potřeba hledat cesty, jak skrze plánování a navrhování měst zlepšit kvalitu života a prostředí, abychom byli adaptabilnější a odolnější vůči rychlým změnám.
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Přednáška se přesouvá na duben
FUA TUL
29.01.20 02:50
show all comments

Related articles