Kulturní domy v Československu - představení publikace

Pořadatel
Galerie VI PER

Místo konání
Kasárná Karlín, Prvního pluku 20/2, 186 00 Karlín

Start
wed 20.3.2024 19:00

Odkaz
www.vipergallery.org ...
Book premiere

Czech Republic

Prague

KarlínPublisher
Tisková zpráva
Galerie VI PER ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze vydává knihu Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu.

Publikace Osvěta, kultura, zábava: Kulturní domy v Československu je první knihou, která souhrnně přibližuje budování celostátní sítě kulturních domů, jež byla systematicky zřizována v období socialismu na území bývalého Československa. Tyto stavby se jako místa veřejného života poválečné společnosti těšily velkorysé státní podpoře, a to nejen po stránce ekonomické, ale i politické či legislativní. Náš zájem se nesoustředí pouze na jejich specifickou typologii, ale nahlížíme také jejich osvětový a emancipační potenciál i roli politického nástroje organizace a kontroly volného času. Publikace se rovněž zaměřuje na hledání kořenů a programových předchůdců kulturních zařízení vznikajících od 19. století i v meziválečné době (spolkové a národní domy nebo domy pracujících), s přesahem do období po roce 1989, kdy se budovy a jejich provozovatelé museli a někdy stále musí vyrovnávat s aktualizačními nároky. Kniha pokrývá český i slovenský kontext výstavby kulturních domů, díky čemuž se daří nejen pokrýt celé území bývalého Československa, ale také zachytit rozdílné historické zkušenosti.

Kniha je kombinací odborné knihy a obrazové publikace se snímky fotografů Oskara Helcela a Martina Netočného. Série fotografií člení texty do čtyř částí, z nichž první se zaměřuje na historické předobrazy kulturních domů v českých zemích i na Slovensku od 19. století, druhý pak na praktické aspekty jejich výstavby v době státního socialismu. Třetí sleduje dějiny a proměny kulturních domů v českých zemích od druhé světové války do devadesátých let 20. století. Čtvrtý oddíl se soustředí na totéž na slovenském území a dále obsahuje dvě případové studie, jednu ze Slovenska a druhou z České republiky. Jednotlivé texty doprovází řada dobových reprodukcí, z nichž velká část je publikována poprvé.

Předprodej již nyní přes platformu Donio
Křest knihy se uskuteční 20. 3. 2024 od 19.00 v Kasárnách Karlín

Editorky: Michaela Janečková, Irena Lehkoživová
Koncepce: Oskar Helcel, Michaela Janečková, Irena Lehkoživová, Martin Netočný
Texty: Jiří Andrs, Jan Galeta, Hubert Guzik, Katarína Haberlandová, Michaela Janečková, Laura Krišteková, Josef Ledvina, Irena Lehkoživová, Henrieta Moravčíková, Peter Szalay, Karel Šima, Jitka Šosová, Lukáš Veverka, Jan Zikmund
Předmluva: David Crowley
Fotografie: Oskar Helcel, Martin Netočný
Grafický design: Tereza Hejmová, Adéla Svobodová

Kniha vychází v českém a anglickém jazyce

Vydání knihy bylo podpořeno Ministerstvem kultury ČR a Státním fondem kultury
0 comments
add comment