Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku

Pořadatel
Národní památkový ústav, ÚOP v Ostravě

Místo konání
Odboje 1, Ostrava

Start
thu 13.4.2023 18:00

Odkaz
https://www.npu.cz ...
LecturesPublisher
NovákováP
V přednáškovém sále Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Ostravě, Odboje 1941/1, Ostrava se uskuteční uvedení knihy a stejnojmenná přednáška u příležitosti 180. výročí narození Camilla Sitteho Martin Strakoš - Romana Rosová: Architekt Camillo Sitte (1843–1903) a jeho tvorba na Ostravsku Vídeňský architekt a urbanista Camillo Sitte (1843–1903) je světoznámou osobností a počítá se k zakladatelům moderního urbanismu. V letošním roce si 17. dubna připomeneme 180. výročí od jeho narození a 16. listopadu zase 120. výročí jeho úmrtí. Přednáška navazuje na loňskou stejnojmennou výstavu, pořádanou ostravským pracovištěm Národního památkového ústavu, a zároveň představuje knihu - kritický katalog výstavy, prezentující ostravské dílo Camilla Sitteho. V úvodu se budeme zabývat Vídni a tamním prostředím v polovině 19. století, kdy se začala formovat tvůrčí osobnost C. Sitteho ve společnosti ovlivněné generací architektů a umělců tak zvané Okružní třídy. Sitte již během vysokoškolských studií zkoumal urbanismus a architekturu italských, francouzských i německých historických měst a na tomto základě posléze napsal záhy proslavenou knihu Der Städtebau nach seinen künslerischen Grundsätzen (1889) / Stavba měst podle uměleckých zásad (český překlad vyšel v r. 1995 a 2012). Po úspěchu knihy se uplatnil i mimo vídeňské centrum monarchie, nejvýrazněji v českých zemích a konkrétně na Ostravsku. Podobně jako v případě ústřední části prezentované knihy, se přednáška zaměří na rozbor Sitteho projektů pro obce tehdejšího Ostravska, čili na řešení regulačního plánu nového centra Přívozu (1893–1901), na regulační plán Moravské Ostravy (1897–1903), regulační plán Mariánských Hor (1902–1903) i regulační plán Hrušova (1903) i na neuskutečněný projekt kostela, fary a okresního soudu Slezské Ostravy (1897). Zvláště v případě centra Přívozu sledují autoři historický vývoj od roku 1893 až do současnosti včetně vyhlášení městské památkové zóny Ostrava-Přívoz v roce 2003, od čehož letos uplyne již 20 let. Jednotlivé fáze konfrontují se současným stavem zástavby mimo jiné i prostřednictvím fotografií Romana Poláška. Cílem přednášky i knihy je upozornit na hodnoty Sitteho ostravského díla i na fakt, že rehabilitace Přívozu představuje stále živý úkol a to nejen z perspektivy památkové péče, ale též z hlediska architektonické kultury současnosti.
0 comments
add comment