80 IG 80 - výstava na FA VUT

Pořadatel
Fakulta architektury VUT v Brně

Místo konání
Galerie Mini, Poříčí 5, Brno

Start
tue 04.4.2023 16:00

End
fri 12.5.2023 18:00

vernissage
tue 04.4.2023 16:00

Odkaz
www.fa.vutbr.cz ...
Exhibitions

Czech Republic

Brno

Ivan GürtlerPublisher
Tisková zpráva
Srdečne pozývame na vernisáž a otvorenie výstavy pod názvom 80IG80, kde sa predstaví 80 realizácii študentov a diplomantov venovaných pedagógovi k 80. výročiu narodenia Ivana Gürtlera. Vernisáž a stretnutie sa uskutoční dňa 4. 4. 2023 o 16:00 hod. na hlavnom schodisku budovy A.

Dr.h.c., doc. Ing. arch. Akad. arch. Ivan Gürtler, PhD. sa dožíva životného jubilea 80 rokov. Za obdobie svojej pedagogickej vysokoškolskej činnosti v rokoch 1991 až 2018 pôsobil na rôznych vysokých školách a univerzitách, medzi ktorými je aj FAD STU v Bratislave, VUT v Brne, katedrách architektúry TUKE v Košiciach a SvF VŠB-TU v Ostrave. Počas svojej doby pôsobenia vychoval 123 diplomantov v odbore profesie architekt. Tento počet v súčasnosti predstavuje komunitu, ktorá svojím potenciálom do značnej miery predstavuje smerovanie nielen súčasnej architektúry na Slovensku ale i v zahraničí.
0 comments
add comment

Related articles