Výrobní hala WÜRTH

Výrobní hala WÜRTH
Spolupráce:Alina Fornaleva, Miroslav Styk, Pavel Nikl
Orientační systém: Dominika Krausová
Investor:WÜRTH, spol s.r.o.
Completion:2016-19
Area:7500 m2
Price:200 000 000 CZK


Zhotovitel: Metrostav, a.s., Divize 8 | Ing. Michal Tvrdík, Ing. Martina Zahradníková, Ing. Jan Štoncner
Nábytek: Cre8 | Michal Havrda
Zadáním investora bylo dostavět další objekt skladu (vedle již fungujícího) s vloženou administrativou a pomocnými technologickými provozy. Na první pohled běžné zadání logistické budovy, kterých je vedle dálnic mnoho. Zeptali jsme se sami sebe (a investora), zda lze takový dům postavit jinak, sice jako stroj, ale s duší uvnitř? Sklad jako dokonalý nástroj, perfektně fungující, dobře promazaná a seřízená mašina. WÜRTH MACHINE slovy Kraftwerku. Obchod, výroba, průmysl, racionalita, funkčnost, stejné jako produkce firmy, známé vysokou úrovní svých nástrojů, nářadí či mašinek. Připravit, odjistit, naložit, odvézt! Základem řešení je skloubení funkčních a prostorových požadavků se snahou o polidštění zadání, což bylo hlavní nosné téma naší vzájemné spolupráce. Rozměrnou hmotu skladu dělíme ve dvou osách. V ose "y" soustředíme za sebe všechny funkce, které jsou od nového skladu požadovány: část administrativní, část pro skladování nebezpečných látek a hlavní část skladu. Celek tvoří základní funkční MODUL 20 × 95 m. Funkční modul je odlišen opláštěním AL šablonami ve firemních barvách. Osa "x" orientovaná V-Z je osa růstová. Lze vedle sebe skládat jak celý funkční modul, tak i jeho dílčí části. Všechny osy jsou rytmizovány po 5 m. Nosné prvky skeletu skladu mají rozpon 20 m, nosné prvky administrativy dovolují i při zachování otevřené dispozice 10 m. Z provozně dané bedny vyjíždí příď lodi, v níž je zázemí řidičů, jídelna a na střeše pak venkovní terasa pro zaměstnance.

Zvenku stroj, uvnitř ale pracují lidé. Lidé nejsou stroje, nelze je programovat, plně předvídat. Na tuto kontrastní charakteristiku reaguje interiér. Je to vyvažující element, prostředí je navrženo spíše obytně, s velkorysými relaxačně zábavními prvky. Velikostně a proporčně je dům členěn cca takto: kancelářské plochy cca 1 500 m² pro cca 100 zaměstnanců (z toho cca 1/3 společné relaxačně komunikační plochy), sklad cca 5 200 m² pro cca 20 pracovníků, pomocné technologické provozy cca 1 000 m².

Veškeré stavební, nosné a konstrukční prvky ponecháváme viditelné, spatřujeme v nich přirozenou krásu a autentičnost, člověk uvnitř domu vidí, jak je dům staticky konstruován. Taktéž nakládáme s technologiemi, lze vidět čím a jak dům topí, chladí, větrá, odvádí odpad. Orientační systém formou zábavného komiksu odkazuje na příběh Würthu, jakožto nadnárodní společnosti se svou historií. Společné kanceláře mají po celé své délce různé fitness prvky, kde se lze při práci protáhnout, zacvičit si, odreagovat (neustále jsme apelovali, aby zde lidé cvičili, prý cvičí). Na hrazdách, žebřinách a bradlech visí boxovací pytle, TRX popruhy. Na volné betonové plochy je graffiti odkazující na výrobky investora. Obří kresba vrtáku je základním motivem pro velkou zasedací místnost a odlehčuje manažerskou atmosféru důležitých jednání. Pracujeme s vnitřní zelení, používáme známé materiály jinak (koberce na stěnách, syrové betonové stěrky, absence tzv. "finálních" podlah). Pracujeme se světlem shora, přisvětlujeme továrním způsobem společnou otevřenou kancelář. Výrobky, které investor vyrábí používáme jinak, v jiných, překvapivých souvislostech (brusný kotouč jako světlo). Některé používáme jako zednické nástroje (obtisky do omítky, přeplátovávání některých spojů brusnými kotouči atd.). Některé stavebně technologické procesy jsme nechali pozastavit v jejich rozpracovanosti, pokud to šlo a klient to schválil (:), abychom tak zlevnili proces, nechali vyniknout technologii samotné či si prostě pro sebe přišli na něco nového. Vytvořili jsme velkorysé společenské prostory, kde lidé mohou pracovat mimo své pracovní místo, odpočívat, komunikovat, bavit se (a ano, baví se). Přiměli jsme investora, aby nešetřil na kancelářském nábytku, židle jsou Herman Miller Sayl, nábytek je upravitelný, umožňuje správnou a zdravou ergonometrii vzhledem k rozdílným výškám a váhám zaměstnanců).

Spolupráce proběhla výjimečně lidsky a dobře, pochvala Metrostavu za profesionální, přitom však lidsky zábavný proces a samozřejmě klientovi, který mohl jít snadnější cestou. Přesto však zvolil tuto a nakonec se to snad všem vrátilo formou hezky prožitého společného roku života.

more buildings from Architektura s.r.o.