Rekonstrukce Komořanského náměstí

Rekonstrukce Komořanského náměstí
Investor:Městská část Praha 12
Completion:2017-20
Site Area:5000 m2


Revitalizace nevyužívané plochy v centrální části Komořan v Praze, která je vymezena ulicemi Komořanská, Revoluce a Kyslíková. V minulosti neupravené a prázdné místo bylo pouze průchozí plochou pro obyvatele Komořan při cestě na bus či do Billy. Atraktivní, centrální poloha ale přímo vybízela k zušlechtění. Jižní část byla a i nyní je průchozí oblastí pro spoj s autobusovou zastávkou. Tato plocha vznikla vyčleněním bývalé příjezdové komunikace a točny pro autobusy, které se v minulosti odklonily přes ulici Revoluce. Původně se zde nenacházely žádné prvky mobiliáře, nebyla pobytově atraktivní, ba vzhledem k vedrům byla přímo odrazující (na ploše nerostl jediný strom, nebyla zde jediná lavička). Městská část Prahy 12 nás oslovila, abychom přišli s rychlým, levným a ve velmi krátké době realizovatelným nápadem. Na vše bylo pár měsíců, rozpočet stanoven v řádu jednotek milionů. Navrhli jsme zachovat stávající vychozené trasy, ty pouze opravit, dodat městský mobiliář a hlavně osázet zelení, která ochrání průchozí před sluncem. Princip "za málo peněz co nejvíce muziky". Práce se stromy (děkujeme za rychlé, chytré a moderní nápady Lukáše Štefla, bylo zde realizováno jedno z prvních osázení do tzv. půdních modulárních buňek), lavičkami, cvičebními prvky, ping-pongem a miniatrakcemi pro děti. Syrové, levné a rychle dostupné materiály, jednoduché detaily, odolnost a snadná údržba, silný tlak na rychlost realizace a její cenu (uff, jak jinak). Plocha teď slouží jako veřejné náměstí, trochu park, trochu hřiště, lidé pouze neprojdou, ale někdy si sednou, spočinou, někdy dokonce mírně cvičí, děti se houpou a skáčí, občas se hraje pouliční ping-pong a tak to celé zpomaluje a probarvuje dnešní robotický život. Plocha ožila, zazelenala se a ozvučila (dětmi). Pro nás architekty je pak satisfakce vidět lidi na ulici, ideálně přirozeně a bez návodů užívajících navrhované prvky. Navrhovali jsme sem i umělecké dílo vztahující se k industrii sousedících fabrik, work-outové cvičiště a též obarvit asfalt na modro (se zelení to mělo evokovat krajinu z letadla), to však nebylo realizováno. Nynější stav by podle nás měl být pouze počátečním impulsem k nějakému velkorysejšímu zásahu neb plocha má ohromný městský potenciál a velmi strategickou polohu. Toť ovšem výzva pro investora (a jeho architekta).
0 comments
add comment

more buildings from Architektura s.r.o.