Villa Charles

dům pro seniory

Villa Charles
Address: Charlese de Gaulla 1124/19, Bubeneč, Prague, Czech Republic
Completion:2010 - 2012
Area:2157 m2
Site Area:1436 m2


Pozemek se nachází v Praze 6 Bubenči v jižní části ulice Charlese De Gaulla. Volné plochy – odstupy od okolních domů jsou koncipovány tak, aby tyto volné prostory byly přibližně rovnoměrně rozmístěny a bylo tak zachováno dostatečné soukromí jak pro obyvatele stávajících domů, tak pro budoucí obyvatele nově navrhovaného domu.
     Dům byl pro zjemnění měřítka rozdělen do dvou základních hmot sevřených do půdorysného tvaru „L“. První hmota má evokovat lehkost, vzdušnost, transparentnost. Dynamiku fasády umocňují posuvné dřevěné slunolamy, které dům neustále proměňují. Druhá hmota je naopak solidní, pevná, s menšími okny. Je obložena kamenem. Navržený objekt je v základní hmotě čtyřpodlažní, doplněn pátým ustupujícím podlažím a jedním suterénem.
     Zcela zásadní je ohled na soukromí obyvatel. Ubytovací jednotky jsou řešeny jako samostatné, plnohodnotné byty s vlastním vstupem z centrálního schodiště.
     S ohledem na charakter využití a jeho obyvatele je v komunikačních prostorech kalkulováno s vyššími prostorovými nároky a uživatelsky příznivějšími parametry – např. pozvolnější schodiště, dostatečné denní osvětlení atd. V přízemí jsou umístěny jednotky s možností výstupu na terasu a ordinace lékařů s jejich zázemím, čekárnou a zázemím pro návštěvníky. V posledním ustupujícím podlaží je byt doplněn o terasy. V suterénu je situováno 26 parkovacích stání. Dále zde je umístěno provozní a technické zázemí domu. Suterén je napojen rampou podél severní strany objektu na komunikaci v ulici Charlese de Gaulla.
3 comments
add comment
Subject
Author
Date
...Tohle je vážně konec!...
šakal
12.12.12 07:13
Chceme si koupit byt
LuckaP
13.12.12 02:58
to: LuckaP
šárka
14.12.12 12:28
show all comments

more buildings from QARTA ARCHITEKTURA s.r.o.