Viktoria – Polyfunkční dům

Viktoria – Polyfunkční dům
Všechny projekty se v určité chvíli stávají kompromisy, kompromisy mezi přáním investora a možnostmi pozemku, kompromisy mezi vizí architekta a schopnostmi realizačního teamu. Architektura vždy byla a bude věcí kompromisu - to je pro ni typické a zároveň specifické. Od umění kompromisů závisí, jestli dům bude stylový a provokující nebo jenom nenápádně sloužící, zda objekt rozezní a zviditelní "génius loci" daného místa a nebo jenom vyplní prázdný prostor.

Pozemek polyfunkčního objektu Viktória byl složitý jako všechny pozemky v centrální oblasti Bratislavy. Leží na rozhraní dvou světů - rušného bulváru a pokojné residenční čtvrti. Samotné zájmové území bylo bohužel oddělené od Košické ul. parkovištěm, které zabraňovalo, aby navržený objekt dosáhl na uliční frontu, a tím splnil podmínky regulačního plánu.

Vítězný soutěžní návrh počítal s masivním devítipodlažním blokem, umístěným za parkovištěm, na pozemku investora. Nemožnost obhájit uliční čáru Košické ulice projekt kompenzoval vystrčením výrazných dvoupodlažních konzol až na úroveň Košické ulice - nad parkoviště. Přesunutím těžiště objektu do obrovských konzol nad vzduchoprázdným parkovištěm vzniklo napětí, které se stalo součástí pouličního divadla velkoměstského bulváru. Dům baví a zároveň vzniká parafráze na polyfunkční podloubí.

V další etapě developování pozemku pokračovalo zatížením odvrácené strany ulice - trochu v rozporu s okolní zástavbou, která se ale v současnosti výrazně zahušťuje. Konečný tvar souboru budov oživuje tradici poloveřejného vnitrobloku, který ale není záměrně úplně uzavřený ani rovnoměrně obestavěný. Do boční Viktorínovy ulice se blok otáčí nižším čtyřpodlažním křídlem, které svoji výškou představuje regulaci původní zástavby na tomto místě. Na západě soubor výškově kulminuje dvanáctipodlažním křídlem. Tuto výškovou disproporci soubor kompenzuje diferencovanou fasádovou skladbou. Východní - uliční křídlo (9NP) tvoří spolu s jižním (5NP) a severním (5NP) křídlem statickou podnož, obloženou keramickou mozaikou ve dvou barvách do ulice do ulice červenohnědou a do vnitrobloku bílou. Tato sestava představuje statický podvozek, na který v místě západního křídla je položena sedmipodlažní nástavba. Tato nástavba je v kontrastu s ostatní hmotou bloku, roztříštěna do jednotlivých podlaží, obložených zeleným sklem. Vzájemným poposouváním podlaží vzniká dynamický efekt, kterým se hmota jakoby "svlékala z kůže".

Funkčně a provozně soubor objektů polyfunkčního domu Viktória představuje standardní bratislavské zadání, ve kterém komerční prostory, orientovány do ulice, jsou doplněny ve vyšších patrech bydlením středního a vyššího standardu. V objektu  se nachází 170 bytů, 1300 m² obchodních prostorů a 3000 m² administrativní plochy. Garáž pojme 301 aut. Ve vnitrobloku se nachází zelené atrium proměněné v obytnou zahradu.
0 comments
add comment

more buildings from Grido, architektura a design