Bytový komplex NIDO

Bytový komplex NIDO
Spolupráce:Juraj Kováč
Address: Tomášikova 41-45, Bratislava, Slovakia
Investor:Člen skupiny IURIS GROUP
Project:2015-17
Completion:2017-18
Area:7826 m2
Built Up Area:4840 m2
Site Area:7339 m2
Built Up Space:46863 m3


Fotograf: Martin Matula
POZEMOK
Pozemok určený pre zástavbu bytovými domami leží v hĺbke rozvojového územia, zväčša na mieste tréningového futbalového ihriska, čiastočne na mieste provizórneho parkoviska obsluhujúceho priľahlé objekty. Pozemok je súčasťou lokality Pasienky, historicky spojené s športovými aktivitami, dnes pod tlakom investorov, postupne meniacou sa na exkluzívnu obytno-rekreačnú zónu utopenú v parkovej zeleni s centrom okolo vodnej plochy Kuchajda.

Toto štrkové jazero leží približne 200 m na sever od nášho pozemku a je bezpochyby jedným s dôležitých magnetov na rozvoj okolitých pozemkov. Aj v prípade vizuálneho odclonenia tohto rekreačného fenoménu bude jeho prítomnosť vykazovať veľkú príťažlivosť pre všetky obytné projekty v pešej dostupnej vzdialenosti. V tomto smere je tiež dôležité zdôrazniť pohľadovú orientáciu na hrebeň Malých Karpát.

NÁVRH
Projekt predstavuje relatívne štíhle obytné veže, ktoré si navzájom neclonia pri orientácií na sever. Subtílnosť ich obytných modulov dokáže vykompenzovať severnú orientáciu na vybrané ciele s hygienicky požadovanou dostatočnou mierou osvetlenia a oslnenia. Dispozícia obytných navzájom poposúvaných modulov umožňuje i malým bytom osvetlenie z dvoch svetových strán. Väčšie – preplávajúce byty ťažia s výhod oboch strán – severu i juhu. Bohato traktované obytné veže vyrastajú z kaskádovitej platformy, ktorá vznikla vertikálne odskákaním polozapustených garáží. Tato amfiteátrová forma dovoľuje osvetliť a prevetrať garáže v ich strede a zároveň dostatočne pocitovo i vizuálne segreguje areálový vnútroblok od ulice a predzáhradky od úrovne vnútrobloku.

Hmotová kompozícia návrhu je rozdelená na tri veže tak, aby vymedzili vo svojom strede prirodzené "átrium" – dvor, dostatočne intímny a bezpečný na druhej strane provokujúci k prejavom zdravej susedskej angažovanosti. Postavenie veží s dvorom uprostred je otvorené k rekreačnej zóne smerom k jazeru Kuchajda.

Každý obytný apartmán má mimoriadne výhľadové parametre, keď sa môže ,napriek na Bratislavu pomerne nízkym výškam, tešiť z viac ako dvoch svetových strán. Všetky apartmány disponujú priestrannou loggiou čiastočne krytou unikátnou pergolou s materiálu WPC. Táto vychytávka zabezpečuje bytom požadované súkromie a zároveň "reguluje" solárne zisky. Zároveň fasádne otvory využívajú celú výšku podlažia, čím sa podporuje vertikalita, ale aj atraktivita jednotlivých apartmánov a dynamika architektúry.

Bytové domy sú energeticky navrhnuté tak, aby sa ešte viac priblížili náročným podmienkam európskej smernice požadujúcej takmer nulovú spotrebu energie všetkých nových domov od roku 2020. Nižšia energetická náročnosť domov bude dosiahnutá hlavne zlepšením tepelnotechnických parametrov fasády a novými technológiami zvlášť v oblasti vetrania a klimatizácie. Súčasťou schodišťového priestoru bude pasívny solárny komín gravitačne odvádzajúci použitý vzduch v nepriaznivých mesiacov z bytových apartmánov von nad strechu.
0 comments
add comment

more buildings from Grido, architektura a design