Územní studie Dívčí hrady

ověřovací studie

Územní studie Dívčí hrady
Sdružení autorů:Ing. Jana Kohlová, Ing. Magdaléna Myšková Kaščáková, Pavel Hnilička Architekti, s.r.o., Projekce dopravní Filip, s.r.o.
Investor:Městská část Praha 5, Odbor rozvoje městské části Praha 5
Project:2011


Hlavní snahou autorů návrhu bylo podchytit velkorysost prostoru a nabídnout v něm návštěvníkům to, co jinde v Praze není. Hlavním motivem návrhu je elipsa tvořená z jednotlivých komunikací pro různé sporty a rekreaci. Celkem elipsu tvoří čtyři komunikace určené pro běh, brusle, cyklistiku a pěší.
Důležitým předmětem návrhu je kvalita veřejných prostranství a obyvatelnost města. V území jsou navržené ulice a náměstí s různými zapamatovatelnými charaktery, které umožní místním obyvatelům i návštěvníkům dobrou orientaci v území a tudíž i pocit spokojenosti a důvěry ve známé prostředí. Hlavní komunikační trasy jsou vybavené stromořadími v různých šířkách a skladbách stromů. Principem návrhu je nalézt optimální strukturu veřejných prostranství a jasně definovat jejich charakter. Zastavovacím plánem jsou tak jasně dané plochy pro domy a veřejná prostranství města.
0 comments
add comment

more buildings from Pavel Hnilička Architekti, s.r.o.