Trojúhelníkový bungalov v Šenově

Trojúhelníkový bungalov v Šenově
Pro rodinný dům v Šenově je specifické minimalistické pojetí. Novostavba předkládá silnou sestavu karet již v prvopočátku – tedy ve fázi hmotové deklarace. Trojúhelníkový objem totiž nepředstavuje nahodilý výkřik v urbanizovaném území, avšak racionální a promyšlenou reakci na výchozí poměry (dané polohou, orientací, zadáním...). Výsledný tvar stavby je přednastaven tak, aby bylo světlo (teplo) nejenom přijímáno, ale taktéž vhodně regulováno. K tomuto účelu je využíváno služeb vykonzolované střešní konstrukce, která se spolupodílí (v kombinaci s obvodovými stěnovými konstrukcemi a zpevněnými plochami) na celoobvodovém orámování stavby. Výsledkem je elegantně tmelená struktura (v půdoryse rytmicky fragmentovaná) a osvěžující stavební příspěvek do stávající – sympaticky rozvolněné – zástavby.

Rodinný dům v Šenově obsahuje jednu ucelenou bytovou jednotku kategorie 5+kk. Specifická, avšak elementární forma stavby je následována pragmatickou a ortogonálně řízenou zónací. Objekt sestává ze dvou základních provozních ramen: z klidového (rovnoběžného s ulicí) a společenského (kolmého k ulici a směřujícího do zahrady). Komunikační páteř je obstarávána přímými koridory, čemuž odpovídají i uvědomělé (praktické) výměry dílčích provozů. Samotná profilace obytných místností reflektuje jak lokální možnosti pozemku, tak specifické požadavky investorů a doporučenou typologii.

Následná precizace fasád je uskutečňována čirou perforací obvodového pláště. Na dané stavbě absentují zcela záměrně dodatečné obklady (dřevo i kámen dostává červenou), zamítnuta je taktéž práce s kontrastní barvou. Materiálové rozlišení nastává pouze v případě zpevněných ploch. Vše ostatní je prezentováno bílou omítkou.

Výsledek je jednoduchý, avšak v dané krajině inovativní. Zatímco v zimních měsících se daná stavba zachovává jako chameleon a dokonale splývá se svým prostředím, ve zbylých etapách roku je tomu naopak. Dům se výrazně propisuje do bezprostřední zelené náruče a decentně zde září (na čemž má významný podíl i atraktivní lesní background).

Stavba je založena pomocí základových pásů z prostého betonu – v kombinaci se ztraceným bedněním. Nosná konstrukce je tvořena systémem keramických bloků Porotherm, doplněných o kontaktní zateplení z EPS. Fasády objektu jsou tvořeny bílou probarvenou omítkou.

Nosná konstrukce ploché střechy je řešena jako ocelovo-dřevěná konstrukce (ocelové průvlaky s dřevěnými trámy). Hydroizolace střechy je zajištěna z mPVC folie. Okna a dveře jsou plastová, zasklená izolačním trojsklem.

Dům je vytápěn podlahovými elektrickými topnými rohožemi Heatflow. Příprava teplé vody a vaření je zajištěna elektrickou energií.
0 comments
add comment

more buildings from Master Design s.r.o.