Rodinný dům v Doksech u Kladna

Rodinný dům v Doksech u Kladna
Address: Doksy, Czech Republic
Project:2017
Completion:2021
Built Up Area:301 m2
Site Area:1085 m2


Pozemek
Rodinný dům se nachází v obci Doksy u Kladna. Stavba je tak v klidé obci s příjemným okolím a vynikající dopravní dostupností do Prahy i Kladna.
Pozemek, na kterém se výstavba realizovala, ukončuje území určené k nové zástavbě. Západní hrana parcely tak sousedí i s parcelami z původní zástavby.
Parcela o výměře 1085 m² je podélného charakteru. Delší strana kopíruje západo - východní osu a nabízí tak dostatečně štědrou plochu s dosahem jižního slunce.

Koncept a řešení
Dům sestává ze tří jednoduchých hmot se sedlovou střechou, z nichž jedna utváří druhé nadzemní podlaží a zároveň zastřešuje vstup do domu a terasu. Netradičního výrazu stavby bylo docíleno posunutím střešních hřebenů tak, aby se předešlo nevhodným řešením detailů z hlediska odvodnění střech. Charakter domu je zároveň i podtržen realizací skrytých okapních žlabů.
V návaznosti na stávající zástavbu je stavba umístěna ve východní části pozemku, západní část zůstává volná, nezastíněná okolím.

Idea
Prolínající se hmoty se natahují směrem z východu na západ, to vychází především z tvaru pozemku, kde hloubka je výrazně větší než šířka.
Dalším impulsem byl požadavek investora použít dřevo a tím zpříjemnit vstupní část do domu, zároveň byl kladen velký důraz na prostor terasy. Hmota druhého podlaží tak propojuje celý dům a její podhled je tím dřevěným prvkem, který zútulňuje vstup. Zároveň dřevěný podhled pokračuje dál do domu a vytváří linii procházející celým domem vedoucí uživatele od vstupu, přes obytnou zónu až na terasu. Dřevěný obklad je tak prvkem propojující celý dům.
Dispoziční řešení se opírá o hlavní linii domu, vedoucí od vstupu směrem k terase a dále až k bazénu a na zahradu. Je tak vytvořen zajímavý průhled od zádveří až na samotný konec zahrady. Na tuto linii postupně přiléhají další provozy. K zádveří se připojuje servisní část domu, dále hala, ze které je umožněn vstup do ostatních místností a druhého podlaží, v němž je klidová část domu. Zásadní je orientace za jižním sluncem a nasměrování denních místností do zahrady.
Řešení fasád reaguje na tvar hmot domu, přízemí je řešeno nenápadně, omítnuté bílou a tmavě šedou omítkou. Druhé podlaží je zdůrazněno kovovým obkladem hnědého odstínu. Vertikálně orientované oplechování napomáhá jasně definovat prostor pod sebou a opticky zkracuje vrchní hmotu. Okenní otvory v horizontálním směru reflektují přání investora i samotný charakter objektu.
0 comments
add comment

more buildings from Master Design s.r.o.