Technologický dvůr České Budějovice

Technologický dvůr České Budějovice
Spoluautoři:Petra Novotná Landscape architect – spolupráce při řešení parteru, Lukáš Rais – umělecké dílo
Address: U Voříškova dvora 2743, České Budějovice, Czech Republic
Completion:2018


Ocenění: Česká cena za architekturu 2019 – Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
Koncept
Udělat to trochu jinak. To byl náš základní koncept, který vyřešil základní požadavky investora. Jak skloubit skladový areál s prostorem, který bude přístupný veřejnosti? Jak se vypořádat s požadavkem umístit tři samostatné objekty na nepříliš velký pozemek a zachovat tak funkční dopravní a provozní vztahy?

Popis
Skladové haly s showroomem pro předvedení výrobků a místo, kam dodavatelé technologií mohou vzít koncové zákazníky a pod jednou střechou probrat vše potřebné.
Od začátku jsme to chtěli udělat jinak. Největší důraz byl kladen na vytvoření veřejného prostoru. Semknutím všech tří hmot a mírným pootočením vzniklo malé nádvoří, trychtýřovitý prostor, který umožňuje návštěvníkům nerušený průchod do každé z hal.
Rozsáhlý vodní prvek, stromořadí, lavičky, umělecké dílo, to vše jsou prvky, které by ve skladovém areálu málokdo čekal, a které areál zpřístupňují veřejnosti.

Provoz
Každá hala má administrativní a skladovou část. Administrativní části dominuje velkorysý světlík, prosklené příčky, prostor otevřený přes dvě podlaží. Skladová část je navržena účelně dle potřeb každé haly, zboží je zaváženo ze zadní části, kudy vede obslužná komunikace.

Konstrukce, materiály
Jedná se o železobetonový skelet s obvodovým pláštěm z PUR panelů a panelů z matného polykarbonátu.
Polykarbonátová fasáda částečně odhaluje dění uvnitř skladových prostor a vytváří tak proměnlivou scenérii, která vynikne zejména v zimních měsících, kdy se brzy stmívá.
Vše je doplněno ocelovými prvky a velkoformátovými hliníkovými okny v barvě antracitu.

Technické informace
Železobetonový skelet
Fasáda z PUR panelů a panelů z matného polykarbonátu
2 comments
add comment
Subject
Author
Date
Kultivovanost
Tomáš
23.10.18 10:17
show all comments

more buildings from boq architekti