Dvě věže

Dvě věže
Jak postavit v malé obci moderní rodinný dům, který bude hovořit současným jazykem a zároveň přitom vycházet z historického tvarosloví vesnických staveb?

"Navrhli jsme dům, který je svým prostorovým uspořádáním současně uzavřený i otevřený. Vnitřní atrium vytváří soukromý uzavřený svět, dům se ovšem otevírá i do okolí, zejména do zahrady. Svým tvarem tak reaguje na poměrně hustou budoucí zástavbu solitérních domů v rozvíjející se části malé obce."

Moderně – s tradiční inspirací
Dům definují dvě jednopodlažní převýšené hmoty v černé barvě v řadě za sebou. Ty vytvářejí prostor vnitřního atria, které je dále vymezeno jednoduchými bílými kvádry. Vzniká tak uzavřená kompaktní stavba, která odkazuje k tradiční venkovské architektuře a stavením, která mají vnitřní dvůr mezi obytným domem a stodolou, nebo dalšími hospodářskými budovami.
V exteriéru se ke slovu dostávají dva základní materiály. Sedlové hmoty jsou opláštěny opalovaným dřevem a zastřešeny plechovou krytinou. Doplňující kvádry jsou opatřeny bílou omítkou.
Pod domem je vytvořen terénní zádlab, který přímo propojuje vnitřní atrium se zahradou. Zároveň se do tohoto prostoru otevírají polosuterénní herna a hudebna.
0 comments
add comment

more buildings from boq architekti