stage garden

stage garden
Architect: Karel Janča
Projektant:Martin Kaňák
Spolupráce: akad. arch. Ingrid Kitzbergerová,
MgA. Ivana Štenclová (návrh okenic a plotových dílců)
Address: Na Zahradách 2186, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic
Investor:akad. arch. Ingrid Kitzbergerová, akad. soch. Igor Kitzberger
Completion:2018-19
Area:164 m2
Built Up Area:193 m2
Site Area:1326 m2
Built Up Space:1035 m3


V Rožnově pod Radhoštěm, v ulici Na Zahradách, tedy v bezprostřední blízkosti centrálního rožnovského náměstí stojí drobná hrázděná stavbička. Říká se jí altán, pamatuje doby rožnovského lázeňství. Tehdy v ní byl umístěn provoz inhalátoria. Ke konci předešlého režimu zde potom probíhaly schůzky zájmových kroužků.

Rozpadající se objekt začátkem devadesátých let odkoupili od města mladí manželé – akademický sochař a akademická architektka a přetvořili jej na výstavní galerii. Po první výstavě v roce 94 s názvem 3K, zjistili, že prostor není zcela vhodný pro tento záměr a tak tu vznikla prodejní GALLERY KUK orientovaná převážně na produkty uměleckého kovářství.

Sen o výstavbě galerie moderního umění však zůstal. Ten se začal pomalu naplňovat, když se manželům v novém tisíciletí podařilo od města koupit přilehlý pozemek. Z celkového konceptu nové galerie obkličující altán je nyní realizován první díl mozaiky – stage garden GALLERY CREARS.

Vznikl nový, důstojný, nejen vnitřní ale i vnější prostor, kde mohou manželé nabídnout návštěvníkům další díl své umělecké osvěty, kterou obohacují město a do kterého přivádějí významné umělce s nadregionálním či dokonce zahraničním přesahem.

Objekt nové galerie stojí za zmiňovaným altánem až v druhé frontě a hlásí se o slovo svou vykukující věží s dominantním velkoplošným bezrámovým rohovým oknem – svítícím okem. Objektu byl záměrně dán asketický výraz, který tvoří neutrální pozadí pro vlastní vystavovaná díla, tedy pro to, o co běží především, pro vystavovaný kumšt. Důležitou roli v celkovém výrazu sehrává vstupní portál s jednoduchým základním kompozičním členěním otvorů a zapuštěným vstupem, stejně jako křehké okenice – posuvné stínící plechové panely s vypalovanými figurativními motivy, které jsou uměleckým dílem a trvalou součástí expozice. Hra světel, slunce a stínů na bílé hmotě je tak umocněna nejen na vnější tváři budovy, ale i v interiéru. Dodává výstavní expozici další napínavou tajemnou měnící se atmosféru.

Dispozice je pojata jako jeden výstavní prostor dělený mobilními paravány s vestavěným blokem prostorů hygienického a technického zázemí.

Neméně podstatnou výtvarnou výrazovou roli sehrává také okolní parter a jeho vymezení plotem s betonových zdí, vypalovaných plechových panelů a živého oplocení.

Umění zde doplňuje architekturu a naopak, vzájemně se prolínají. Tak je to vlastně u galerie správně.

Novostavba objektu je pojata jako zděný stěnový jednovrstvý konstrukční systém z keramických tvárnic s vnitřními železobetonovými a ocelovými sloupy a se stropními železobetonovými monolitickými deskami. Objekt je založen na základových betonových pasech a patkách. Střešní krytinu plochých střech tvoří povlaková hydroizolace z měkčeného PVC krytá kačírkem.

Vnitřní podlaha je betonová, povrchově leštěná. Vnější zpevněné plochy jsou betonové monolitické z povrchovou úpravou kartáčováním. Výplně otvorů jsou hliníkové.

Objekt naplňuje požadavky předpisů pro užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
0 comments
add comment

more buildings from Karel Janča