Rekonstrukce vily v Rožnově pod Radhoštěm

Rekonstrukce vily v Rožnově pod Radhoštěm
Spolupráce:Tomáš Šenovský, Marián Frydrych, Jiří Witassek
Address: Nádražní 34, Rožnov pod Radhoštěm, Czech Republic
Completion:2022
Area:672 m2
Built Up Area:353 m2


Dodavatel stavby: H+K stavitelství s.r.o.
Foto:
Jakub Sobotka
Ocenění: Stavba roku ZK 2021 v kategorii Stavby občanské vybavenosti - čestné uznání
Místo stavby, historie
Ulice Nádražní, díky své poloze v bezprostřední blízkosti hlavního náměstí a kostela, vždy patřila k těm nejfrekventovanějším. Dříve zde proudily davy lázeňských hostů, později začala sloužit jako spojnice mezi dopravním terminálem, novými sídlišti a hlavním náměstím.
Během 19. století zde stála dřevěnice, která byla na počátku 20. století (v roce 1910) nahrazena zděnou stavbou v secesním stylu, kterou realizovali místní stavitelé Barabáš a Bajer.
Objekt není památkově chráněný, nachází se ochranném pásmu kostela.

Záměr, řešení
Stavebník-manželé zakoupili dům, který považovali za nejkrásnější ve městě s odhodláním vrátit mu svou zašlou krásu, uvést jej v nový další život v současné době. Společně jsme tedy k návrhu přistoupili s respektem, úctou, se snahou vrátit stavbě její krásu a lesk z doby lázeňské, s ambicí být znovu důstojným sousedem barokního římskokatolického kostela Všech svatých. Předmětem řešení byl i úzký pozemek nepravidelného klínovitého tvaru-proluka směrem k bývalé dívčí škole (dnes Intersport), zde jsme umístili soudobou novostavbu. Ve dvorní části potom vznikla jednopodlažní hmota z pohledového železobetonu krytých parkovacích stání, garáže a „vstupní brány“. Tato hmota propojuje dům s kostelní zdí a vymezuje tak zadní dvůr. Opět jsme vsadili na kontrast mezi historickou krásou a soudobým výrazem.
V rámci revitalizace stávajícího objektu proběhlo doplnění štukových prvků, obnovení a doplnění ozdobných barevných vlysů, výměna velké části hrázdění a rohové věžičky, obnova a doplnění verandy, byl proveden nový měděný střešní plášť, či měděná korouhev.
Uvnitř potom výměna všech stropů, umístění objemu výtahu, repase schodišťového prostoru vč. historických dlažeb, zábradlí a barevných skleněných okenních tabulek, vnitřní zateplení, repase vlysových podlah, sklem byla zakryta obnažená zajímavá historická konstrukční řešení stropních konstrukcí, byla provedena repase či repliky vnitřních dveří.
Proluka byla vyplněna objektem v bílé omítce a velkoformátovým zasklením v hliníkových rámech. Výlohy v obou objektech byly provedeny v „převýšeném řádu“, propojily formy obou budov a dodaly také důstojnost uličnímu obchodnímu prostoru.

Konstrukční řešení, účel využívání
Stávající stavba je zděná s dřevěnými stropy (nahrazeny ocelobetonovým) a klasickým krovem, ve vnější formě jak tvarově, tak výtvarně bohatě zdobená v secesním duchu.
Novostavba jako třípodlažní nepodsklepená, zděná z keramických bloků, s železobobetonovými monolitickými stropy, vystavěna na železobetonových pasech a patkách.
V přízemí jsou umístěny obchodní jednotky, uliční a dvorní vstup s vertikální komunikací.
Ve 2. nadzemním podlaží a podkroví potom prostory pro služby, či kanceláře.

Pod čarou
Speciálním oříškem bylo nalezení místa pro výtah, tak abychom jej dokázali umístit do objemu původní stavby, nenarušili její kontury, nejlépe v centru dispozice s nejbližší vazbou na schodiště. Jiným rébusem, kterým jsme se dlouho zabývali, bylo nahrazení barevného strukturálního tabulkového zasklení, tak aby je bylo možno aplikovat do novodobých europrofilů.
janca architect
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
Pochvala autorům rekonstrukce vily v Rožnově pod Radhoštěm
Ing.akad.arch. Dagmar Kovalčíková
30.05.24 01:21
show all comments

more buildings from janca architect