Sportovní centrum 007

Sportovní centrum 007
Architect: Petr Horák, Marek Habr
Coauthor: OOOOX s.r.o.
Address: U Dolu, Harrachov, Czech Republic
Investor:Acistav s.r.o.
Completion:2007


Na svah bývalé výsypky hlubinného dolu v Harrachově jsme posadili cembonitový kvádr výšky překonávaného terénního rozdílu s otevřenou západní stranou. Vznikl halový dvoupatrový prostor určený pro aktivity sportovního centra. Abychom minimalizovali výkopové práce v nepředvídatelném terénu, podlaha haly sleduje stupňovitě původní svah do úrovně druhého podlaží. Do tohoto prostoru je pak v přízemí vložen blok šaten, jejichž strop slouží v druhém pratře jako posilovna. Šatna má v zadní části samostatný vstup do relaxační části v druhém patře. V tomto patře, v zadní neosvětlené části, jsou také toalety, které tvoří v hale samostatný rudý objekt. Při obvodu jsou pak masáže a wellness se samostatnými prosvětlujícími dvory v bocích.
Ze základní cembonitové hmoty občas prorazí světlík, květináč, markýza, dodatečně vložená schodišťová věž, nebo squash, aby nabyl potřebnou výšku. Všechna tato narušení mají tmavě šedou barvu. Různobarevné objekty pak vyplňují západní prosklené fasády.
Konstrukční systém je navrženy jako stěnový se stropní železobetonovou deskou. Přičemž stěny jsou pouze tam, kde oddělují různé sportovní aktivity.
Na zelené střeše sportovního centra jsme princip kvádru otevřeného ze západní strany zopakovali s tím, že je právě z této stany ustoupený, abychom objekt nepřevyšovali. Tato ůroveň je věnována restauračnímu provozu a stavebně bude dokončena v druhé etapě.

Interiér sportovního centra v Harrachově
oooox architects

„Jmenuji se Bond, James Bond.“ Bylo to první co nám vyvstalo na mysli, když jsme tvořili koncepci řešení interiéru sportovního centra v Harrachově. Objekt měl shodou okolností orientační číslo 007 a od toho jsme se začali odvíjet.

Atmosféra filmů s proslulým agentem MI5 není zvýrazněna pouze po vizuální stránce formou popartových grafik, ale i po stránce fonetické – na bar byly umístěny soundtracky ke všem bondovkám.

Barevné řešení vychází ze snahy maximálně propojit exteriér a interiér a vytvořit tak kompaktní celek. Dominantní barvou jsou dva odstíny šedé s červeným akcentem. Stropy jsou ponechány v pohledovém betonu, všechny rozvody pod stropem jsou přiznané. Dochází tak ke kontrastu mezi uhlazenými, barevné sjednocenými stěnami a hrubým, až industriálně vypadajícím stropem, což je i pro britského agenta typické – pod kultivovaným a oduševnělým zevnějškem se skrývá drsná podstata tvrdého hráče…

Recepce - dominantní popartová grafika je umístěna na recepci u hlavního vstupu do objektu. Písmomalíři ji provedli přímo do omítky na stěně a na nábytek. Podlaha v recepci je dělena do pruhů v různých
odstínech šedé a dělí tak prostor na jakési pomyslné sekce, dále pak přechází po schodišti do dalšího patra. Pro maximální odlehčení je použito nábytku z průhledného plastu.

Relax - samostatný vstup ze šaten do prostoru relaxu je řešen jako potemnělý prostor, do kterého pableskuje pouze světlo ze stříbrné floristické dekorace lemující stěny. Dominantou je schodiště, vedoucí do druhého podlaží, kde se před návštěvníkem otevírá prostor s vířivkou, bazénky a saunou. Rovněž tyto prostory jsou osvětleny pouze sporadicky, což má pouze akcentovat smyslnou a intimní atmosféru, kterou vířivka se dvěma bazénky na teplou a studenou vodou nabízí. Bazénky jsou osvětleny pod hladinou z podlahy a světlo se tak láme z vody a prokresluje se přes stěny a strop. Barevné řešení bazénků napovídá i teplotu vody, kterou můžeme očekávat – červený bazének s teplou a šedý se studenou vodou. Odpočívárna je řešena ve světlém odstínu šedé opět s floristickou dekorací, která je před osvětlení předsazena a tudíž vrhá do celého prostoru abstraktní shluky stínů, které dotvářejí intimitu tohoto prostoru. Vnitřní odpočívárna ústí do patia, otevřeného stropem. Proti pohledům zvenčí je chráněno systémem dřevěných lamel.

Celý objekt je dotažen i po stránce typografické – logotypy a nápisy v objektu byli realizovány grafickým studiem TMB, které je autorem i veškeré použité grafiky s prvky Jamese Bonda.
0 comments
add comment

more buildings from Petr Horák, Marek Habr