Rodinný dům v Polance nad Odrou

Rodinný dům v Polance nad Odrou
Project:2013
Completion:2015
Built Up Area:274 m2


Orientace parcely ke světovým stranám vytvořila základní koncepci domu. Jako výhodnou orientaci vybral architekt umístění při severním a východním okraji parcely. Tím vytváří rodinný dům tvaru L s příjemnou zahradou s jihozápadní orientací. Příjezdová cesta společně s dvěma krytými stáními jsou v blízkosti ulice na západní straně. Lokalita je velmi klidná s minimální dopravou a orientace zahrady směrem ke komunikaci zde není konfliktní.

Dominantním prvkem při pohledu z exteriéru se stala linie v úrovni stropní desky. Dům na jižní straně jakoby vyrůstá ze země a končí v místech krytých stání kde pomocí zkosení vytváří dynamicky končící hmotu zvýrazněné stropní desky.

Rodinný dům je rozdělen do dvou zón. Na západ je orientována denní část  s prosklenou plochou směrem k jihu. V jižní části jsou tři dětské pokoje a hygienické zázemí domu. Zónování je též zvýrazněno fasádou. Dřevěný obklad–klidová část, šedá omítka–denní. Nad denní zónou je umístěn světlík přivádějící jednak západní sluníčko a také zvyšující strop obývacího pokoje a dotváří dynamickou expanzi domu západním směrem.

Výrazným prvkem jsou šikmé ocelové sloupy, které společně s nakloněnou hmotou podporují dynamiku stavby.

Architekt chtěl především dosáhnout přízemního rodinného domu společně s maximální velikostí zahrady a naopak se chtěl uzavřít před sousedními stavbami.
0 comments
add comment

more buildings from Master Design s.r.o.