Rodinný dům v Děhylově

Rodinný dům v Děhylově
Project:2013
Completion:2014
Area:147 m2
Built Up Area:194 m2


Lokalita pro stavbu se nachází v jižní části obce, která byla vyhrazena pro novou výstavbu rodinných domů. Pozemek má dostatečnou výměru pro umístění menšího domu a bylo proto možné dle přání klientů realizovat přízemní dům. Parcela má ideální orientaci, kdy příjezd je umístěn v severozápadním rohu pozemku. Díky tomu je dům umístěn podél severní hranice parcely a jižní strana je plně využita pro prosluněnou zahradu. Svažitost na pozemku je jen velmi mírná a dovolila řešit dům v rámci jedné výškové úrovně.
Funkční uspořádání domu je přísně děleno na jednotlivé funkční celky. To prakticky znamená, že do sebe jednotlivé provozy domu nezasahují ani se nijak neruší. Vstup, garáž, technické funkce a sanita jsou umístěny na severozápadě a severní části domu. Klidová sekce s ložnicí a dětskými pokoji je na jihovýchodní straně daleko od příjezdové cesty. Denní zóna vybíhá ze základního kvádru domu směrem na jih a otevírá se také částečně jak na východ tak i na západ.
Exteriérově je dům navržen s důrazem na čitelnost. Základní myšlenkou jsou orámování hlavních částí domu, které jasně definují základní hmotové členění. Orámování garáže přechází v kryté stání pro druhý automobil a krytí vstupu do domu. Druhé orámování, tedy hlavní hmoty, je řešeno výraznější formou. Vyvýšený obývací pokoj plynule přechází v část terasy, která je prostorově vtlačena do hmoty domu a působí díky tomu bezpečněji dotváří jednoduchý obdélníkový tvar. Tato část je díky vyvýšení obývacího pokoje dynamická a tvoří dominantu domu.
Master Design s.r.o.
0 comments
add comment

more buildings from Master Design s.r.o.