Rodinný dům v Čižicích

Rodinný dům v Čižicích
Architect: Pavla Burešová
Project:2003
Completion:2004-05


Pozemek se nachází na okraji obce, na konci zástavby, tvoří vlastně již přechod mezi obcí a volnou přírodou. Leží východním (resp. jihovýchodním) směrem od centra obce. Svažuje se mírně jižním směrem k rokli, jižním směrem je i atraktivní výhled do vzrostlé zeleně a přes údolí na protisvah .
Návrh hledá adekvátní formu bydlení spojeného s přírodou a okolní krajinou, využívá svažitost, orientaci, velikost i polohu pozemku. Nedílnou součástí celého návrhu je "zapojení exteriéru do interiéru", tzn. důležitou a neoddělitelnou součástí celého objektu i každé jednotlivé místnosti je cílené zapojení pohledově exponovaných výhledů do obytných prostor .
Urbanistické a architektonické řešení stavby odpovídá velikosti pozemku, jeho poloze i topografii. Stavba částečně využívá svažitosti terénu, který na hloubku zástavby klesá cca 1 m, a to především ve výškovém umístění pobytových palub - teras a výstupní kamenné terasy při jižní fasádě objektu. Hmota obytné části domu je záměrně opticky zmenšena atypickým půdorysným řešením, celý objekt tvoří jakousi skulpturu v přírodě. Jednotlivé prostory požadovaných velikostí (investorem požadovaných) jsou "vsazeny" mezi základních 6 nosných příčných stěn, které jsou oproti sobě mírně našikmené a vzájemně vytvářejí různé, podle potřeby různě velké a různě "otevřené" vnitřní prostory. Obytná část domu je orientována převážně směrem jižním k otevřeným výhledům do zeleně. Stavba umožňuje přímou vazbu na zahradu a vyjadřuje bezprostřední kontakt vily s okolní krajinou. Řešení domu i v budoucnu zahrady těží ze stávajícího autentického pocitu volného prostoru , resp. téměř volné krajiny.
Příčné nosné stěny jsou zděny. Mezi tyto masivní, pevné zdi jsou na jižní a severní straně objektu "vloženy" transparentnější, odlehčené, výrazným způsobem prosklené a vzájemně rovnoběžné stěny. Výrazné prosklení v první řadě jižní fasády je nedílnou součástí myšlenky návrhu, relativně velká prosklená plocha v jednotlivých obytných prostorech určitým způsobem "vtahuje část exteriéru do interiéru", tzn. že výraznou součástí každého obytného prostoru v přízemí i podkroví je otevřenost, prosvětlenost a určitá "blízkost" vnější zeleně. Celý objekt se více otevírá směrem na jih, a to jak z důvodu orientace ke světovým stranám, tak z důvodu přirozené topografie terénu a výhledu a v neposlední řadě z důvodu polohy vůči ostatním stavebním objektům v okolí, resp. z důvodů snahy o získání maximálního soukromí, a to jak uvnitř objektu, tak při pobytu na zahradě. Hmotu objektu uzavírá jednoduchá konstrukce krovu, tvořícího šikmou střechu nad podkrovím. Tato konstrukce umožňuje maximální využití vnitřního prostoru objektu, v celém domě nevzniká vůbec žádný nevyužitý prostor. Součástí krajní sekce na západní straně objektu je i garáž.
Vila je řešena v přírodních materiálech včetně úprav okolního terénu. Jsou použity kámen, beton, cihelné, resp. tvárnicové zdivo a dřevo a ocel v přírodních barvách. V doplňkových konstrukcích opět dřevo a kov v přírodních úpravách.
0 comments
add comment

more buildings from Pavla Burešová