Rekonstrukce vily Na Skalce

Rekonstrukce vily Na Skalce
Architect: Pavla Burešová
Project:2000-01
Completion:2002-04


KONCEPT

V roce 1999 zakoupil investor rodinný dům v klidné zahradní čtvrti nedaleko centra Plzně. Tato "zelená čtvrť" vznikala už ve dvacátých letech minulého století a právě poloha domu a jeho příjemné okolní prostředí byly určující při úvahách o budoucím bydlení.
Původní objekt byl postaven kolem roku 1930. V době koupě byl dům rozdělen na dva malé byty, jeden v přízemí a jeden v patře, původní podkroví bylo nevyužívané. V průběhu osmdesátileté existence domu se v celospolečenském měřítku změnily požadavky na kvalitu bydlení v rodinném domě, a to jak z hlediska rozsahu vlastního stavebního programu, tak z hlediska dispozičních řešení - v přímé souvislosti s orientací ke světovým stranám či začlenění "exteriéru do interiéru". Původní projekt žádným způsobem nevyužíval své relativně výsadní polohy na skalní hraně nad údolím, nevyužíval ani vhodné orientace ke světovým stranám, dispozice bytů i technický stav některých konstrukcí byly naprosto nevyhovující. Dům stojí na velmi malém (cca 400 m2) pozemku, ze dvou stran svíraném dvěma sousedními objekty, v místě terénního zlomu, na skále nad údolím řeky. Jeho velkou předností jsou dálkové výhledy přes údolí jižním a jihovýchodním směrem, které však původní dispozice v bytě vůbec nedovolovaly využít. Podstatou návrhu je a největším potenciálem domu je otevření obytných prostor domu jižním směrem nad údolí (a tím zároveň možnost odvrácení se od změti blízkých objektů na severní a severovýchodní straně) Předsazení velké pobytové terasy na jižní straně v přízemí umožňuje klidné, chráněné a nerušené posezení v soukromí, přestože pozemek je velmi malý. Nástavba nového, lehkého patra nad původní římsou (namísto původního krovu), které se otevírá celou jižní stěnou do údolí, dodala stavbě obrovský komfort volného prostoru.

NÁVRH, DISPOZICE
Stávající objekt byl půdorysně poměrné malý (cca 80 m2 každé patro) a jeho základní hmota je zachována v původním stavu. Z původního objektu bylo zachováno vše co bylo možné. Zachovali jsme vnější fasády včetně říms i šambrán až po profilovanou římsu. Musely být vyměněny původní dřevěné stropy, jejichž technický stav nevyhovoval. Při té příležitosti byla změněna výška osazení stropů nad přízemím a 1. patrem.
Při návrhu byl kladen důraz na jednoduché, logické a relativně variabilní dispoziční řešení. Přízemí je téměř celé navrženo jako obytný prostor, s částečně oddělenou kuchyní. Velmi příjemným prvkem v přízemí je velká, třicetimetrová dřevěná terasa, která je chráněna jednak balkonem v patře, jednak vzrostlým smrkem, který se podařilo při stavbě zachovat. V patře jsou umístěny ložnice a prostorné hygienické zázemí. Dva identické dětské pokoje mají k dispozici společný prostorný balkon. Ve druhém patře v nové lehké nástavbě je menší soukromý obývací pokoj, ložnice se šatnou, pracovna a samostatné minimální hygienické zázemí. Ložnice je vůči fasádě zasunutá, chráněná lodžií. Celá jižní fasáda je prosklená a vzdálený horizont se tak stává jakousi součástí vnitřních prostor. Proti slunci jsou všechny prostory včetně lodžie chráněny speciálními protislunečními roletami, které jsou zapuštěny ve spodním límci římsy a v zasunuté poloze nejsou vidět. Celá nová nástavba může být užívána také variabilně jako samostatný byt, v pracovně jsou připraveny rezervní instalační vývody pro eventuální osazení kuchyně.

INTERIÉR
Při řešení interiéru byl kladen důraz na přírodní materiály, které zvláště v prostředí pro bydlení nabízejí největší komfort, teplé povrchy i příjemné barevné řešení. Podlahy v obytných místnostech jsou dřevěné (v provedení kanadská třešeň), v kuchyni, chodbách, v koupelnách a na schodišti je přírodní kámen ve světlé krémové barvě. Kuchyně, koupelny i WC jsou řešeny bez obkladů, pouze v místě přímého styku s vodou je zeď obložena velkoformátovými kamennými deskami v kombinaci s ušlechtilými přírodními omítkami. Dveře jsou z dřevěného masivu, okna dřevěná, zábradlí ocelové z plné oceli s ocelovými lanky a exteriérové dveře jsou také ocelové. Významným prvkem uplatňujícím se v interiéru je také osvětlení, které je řešeno téměř všude jako nástěnné, umožňující mnoho kombinací pro různé příležitosti.

Při navrhování od počátečních skic až po výběr povrchových materiálů jsme kladli důraz na řešení prostorově otevřené, jednoduché a funkční a chtěli jsme vytvořit dům, který se hlásí ke své historii a zároveň hrdě přiznává vše, co je na něm nové a současné.
0 comments
add comment

more buildings from Pavla Burešová