Rodinný dům v Bylnici

Rodinný dům v Bylnici
Architect: Martin Klimecký
Address: Slunečná 1452, Brumov-Bylnice, Czech Republic
Project:2015 – 2016
Completion:2017 – 2018


Zhotovitel stavby: FILMONT,s.r.o.
Návrh zahrady: ing. Kateřina Vildnerová
Realizace zahrady a okolí domu: 2020-21
Fotograf: MgA. Lenka Mitrenga
Dům se nachází v nové rezidenční čtvrti Hrbáč, situované nad starší zástavbou města Brumov-Bylnice. Předností lokality je atraktivní výhled na protější kopcovitý hřeben s typicky karpatskou mozaikou lesů, horských luk a sadů, zříceninu hradu Brumov a město Brumov-Bylnici. Celá lokalita náleží do III. zóny CHKO Bílé Karpaty. Pozemek stavby se nachází v centrální části rezidenční čtvrti, při „návsi“ tvořené parčíkem s dětským hřištěm. Pozemek má západní orientaci, je poměrně svažitý s výškovým rozdílem 8 metrů.
Stavba přímo navazuje na vstup i vjezd v nejvyšší úrovni pozemku. Vstupní partii domu tvoří terasa s přístřeškem pro dvě vozidla. Z terasy je přímý krytý vstup jak do domu, tak do samostatně stojícího příručního skladu pro umístění jízdních kol, nádob na odpad, zahradního nářadí a podobně. Přisazeným venkovním schodištěm je rovněž možno sestoupit do zahrady. Většina pozemku je ponechána ve své přirozené svažitosti, pouze ve vazbě na hlavní vstup a obytný prostor v suterénu se nachází terasy zasazené do svahu s minimálními terénními úpravami. Na pozemku byla provedena výsadba okrasných a ovocných stromů a keřů.
Hmotové řešení vychází z tvaru pozemku, jeho orientace a terénní konfigurace, avšak zároveň přirozeně respektuje hlavní rysy stavění v národopisné oblasti Jižního Valašska: stavba je orientovaná štítem k hlavní komunikaci, má tvar úzkého protáhlého obdélníka, je zastřešena symetrickou sedlovou střechou osazenou na hmotu domu bez nadezdívky. Stavba je zděná, omítaná, střešní krtina vláknocementová, okna dřevěná. Opěrné zídky a kůlna jsou zhotoveny z místního lomového kamene. Přístřešek před vstupem je zastřešen nízkou plochou střechou tak, aby dal vyniknout zejména hlavní hmotě stavby. Vzhled domu je střídmý a neokázalý, přes vědomý respekt k místním tradicím stavění nezastírá dobu vzniku.
Vnitřní uspořádání domu do značné míry vychází z terénní konfigurace pozemku, kterou se snaží co nejlépe využít. Vstupní podlaží tvoří soukromá - noční zóna bytu. Jsou zde umístěny ložnice, hlavní rodinná koupelna, šatna a prádelna. Půda je přístupná stropním poklopem s výklopnými schůdky, není nevytápěná a slouží jako sklad. Ze vstupního podlaží lze sestoupit jednoramenným otevřeným schodištěm do suterénu. Suterén je ve své prosvětlené západní části využit jako hlavní obytný prostor domu a je velkoryse propojený s obytnou terasou, je tvořen kuchyní, jídelnou a posezením ve vazbě na centrálně umístěný krb. Toto uspořádání poskytuje mimořádný výhled do zahrady a krajiny se svými přírodními i architektonickými dominantami. Na obytný prostor navazuje koupelna s toaletou, ložnice pro hosty s pracovním koutem, spíž a technická místnost.
Dům je založen na železobetonových základových pasech. Svislé nosné konstrukce i příčky jsou keramické, obvodový plášť tvoří keramický zdicí systém s dutinami vyplněnými tepelnou izolací, takže nebylo nutné dům dodatečně zateplovat. Strop nad suterénem a interiérové schodiště jsou železobetonové monolitické. Strop nad přízemím i střecha pak dřevěné trámové, střešní krytina je vláknocementová šablona. Okenní i dveřní výplně s dřevěnými rámy a izolačním zasklením. Interiérové stěny jsou omítané, v koupelnách obkládané. Podlahy dřevěné, ve vstupních prostorách a koupelnách dlažba.
Domovní vytápění je teplovodní, zdroj tepla zajišťuje plynový kondenzační kotel, který ohřívá též teplou užitkovou vodu. Hlavním obytný prostor vytápí podlahové topení, v ostatních prostorách jsou rozmístěny radiátory. Krb s krbovou vložkou tvoří doplňkový zdroj tepla. Dešťová voda je primárně sváděna do podzemní nádrže, s níž je čerpána pro potřebu závlahy zahrady, přebytečná dešťová voda je společně se splašky odvedena do jednotné veřejné kanalizace.
Martin Klimecký
0 comments
add comment

more buildings from Martin Klimecký