Rodinný dům Heroltice

Rodinný dům Heroltice
Architect: Martin Klimecký
Generální dodavatel:LP staving s.r.o.
Address: Heroltice 90, Heroltice, Czech Republic
Project:2015-17
Completion:2017-19
Area:597 m2
Built Up Area:437 m2
Site Area:8720 m2
Built Up Space:2603 m3


Dům je výsledkem téměř ideální souhry klienta a architekta. Na základě předchozí spolupráce jsem dostal už od počátku velkou důvěru, kterou bylo zavazující nezklamat. Celý proces, od společné formulace zadání, přes výběr pozemku, projektování i vlastní realizaci, byl řešen s náležitou pečlivostí všech zúčastněných stran, bez zbytečného spěchu, s důrazem na promyšlenost každého kroku. Jedině tak bylo možné jít v mnoha ohledech až na hranici možného....

Zadání bylo docela prosté - kvalitní rodinné bydlení, kde propojení s přírodou a daleké výhledy do krajiny jsou všudypřítomné, tvoří hlavní dekoraci domu a určují jeho atmosféru. To zásadně ovlivnilo jak výběr pozemku, tak celkový přístup k řešení domu. Pro každou místnost je proto komponován jedinečný výhled, který architektura pouze rámuje. Nikdy nekončící, dynamická proměna přírody dům naplňuje.

Stavbu rodinného domu je umístěna ve shodě s územním plánem ve spodní části pozemku tak, aby se celá nacházela v příslušné funkční ploše umožňující výstavbu. S ohledem na poměrně svažitý pozemek bylo uspořádání domu voleno tak, že veškeré zázemí, včetně garáže a apartmá pro hosty, je umístěno v suterénu, s vazbou na ulici. V přízemí, které je ze suterénu přístupné schodištěm a výtahem, je umístěn byt v jediné horizontální rovině, s přímou vazbou na komfortně dimenzovanou terasu. Dům svou konfigurací umožňuje nerušené výhledy do krajiny, jak v denní - společenské zóně, tak v ložnicovém traktu. Většina pozemku je ponechána ve své přirozené svažitosti, pouze ve vazbě na vjezd do garáže a na hlavní obytný prostor v přízemí se nachází terasy zasazené do svahu. Sadové úpravy pozemku navazují na přírodní charakter lokality, čemuž odpovídá volba ovocných a okrasných stromů, keřů a bylin. Většina plochy poměrně rozlehlého pozemku bude upravena jako pobytová louka.

Hmotu stavby tvoří jednoduchý plochý hranol, zasazený do terénu a orientovaný ve vazbě na okolí. Aby stavba dobře navazovala na přírodní reliéf a zbytečně nevyčnívala, je většina suterénu zapuštěna do svahu a střecha nad přízemím je řešena jako plochá. Okenní otvory obytné části domu jsou vsazeny za 1,5m hlubokými lodžiemi, které dodávají intimitu interiéru a zároveň umožňují přímý výstup do venkovního prostředí ze všech obytných místností domu.

Dům má železobetonovou nosnou konstrukci kombinovanou s cihelným nosným a výplňovým zdivem. V hlavním obytném prostoru pak nosnou konstrukci doplňují ocelové sloupky. Stavba je řešena jako jeden dilatační celek s celou nosnou konstrukcí uvnitř, pod zateplením. Nosná konstrukce je přiznaná a spoluvytváří interiér domu. Fasáda domu je řešena kombinací kontaktního zateplení s hladkou broušenou omítkou a sendviče s povrchem pohledové železobetonové moniérky. Prosklené výplně otvorů jsou řešeny jako bezrámové, v kombinaci fixních, otvíravých a posuvných polí. Vždy na celou výšku místnosti, bez parapetu a nadpraží. Střecha domu je plochá, s povrchem kameniva v kombinaci s extenzivní vegetací. V interiéru se uplatňuje pohledový železobeton na stropech a schodišti. Většina stěn je omítaných hladkou sádrovou omítkou. Podlahy jsou tvořeny ručně hlazenými cementovými stěrkami. Všechny povrchy v koupelnách (podlaha, stěny, strop) jsou obloženy skleněnou mozaikou. Interiérové dveře jsou provedeny na celou výšku místnosti a se skrytou zárubní. Obdobným způsobem jsou řešeny dveře vestavných skříní. Povrch  dveří i skříní tvoří dubová dýha ponechaná záměrně ve své přirozené struktuře i barevnosti. Kuchyňská linka je bíle lakovaná.

Primární zdroj energie pro topení a chlazení je tepelné čerpadlo země-voda. Energii získává z trojice vrtů hlubokých 130 metrů. Vytápění domu zajišťuje podlahové topení, chlazení je řešeno aktivací betonového jádra umístěnou v železobetonové stropní desce nad nejvyšším podlažím. Dům je řešen jako tzv. inteligentní, elektronický systém řídí veškeré technologie v domě a umožňuje jejich ovládání z domu, či na dálku.
Martin Klimecký
1 comment
add comment
Subject
Author
Date
show all comments

more buildings from Martin Klimecký