Obchodní centrum Letmo

Obchodní centrum Letmo
Address: Nádražní 2a, Brno, Czech Republic
Project:2011-12
Completion:2012-13
Built Up Area:1189 m2
Built Up Space:10223 m3
Price:163 000 000 CZK


Stávající stav
Stavba se nachází na hraně historického jádra města Brna. Uliční fronta zde vytváří předěl kompaktní zástavby městského centra a široké okružní „Ringstrasse“, zde ve specifické poloze u hlavního vlakového nádraží. Pozemek byl zastavěn v 80. létech 20. století administrativní budovou Vítkovických železáren podle projektu Jaromíra Kurfürsta z brněnského Brnoprojektu, Aleny Šrámkové z Prahy a Jiřího Suchomela z Liberce, kteří řešili především netradiční obvodový plášť. Na tehdy neobvyklé, ekologické dvojité fasádě se podílel i specialista Václav Žemlička. Jednalo se o stavbu progresivní, s nosnou ocelovou konstrukcí a prosklenou dvojitou fasádou. V polistopadové éře byla budova narychlo adaptována pro komerční účely velmi nízké úrovně, postupně chátrala a tuto její neslavnou éru tragicky ukončil v roce 2002 požár, při němž zahynuli dva hasiči a krupiér. Následovaly vleklé majetkové spory, které se podařilo ukončit až v průběhu roku 2011 novému majiteli, jehož záměrem bylo zbudovat zde obchodní centrum.

Urbanistické řešení

Hlavní hmota stavby zůstává oproti původnímu návrhu nezměněna. Zcela nově jsou však řešeny vstupy z úrovně ulic. Zejména ze strany ulice Josefské se podařilo ubouráním předsazeného vstupu s vyústěním eskalátorů přiblížit objekt uličnímu prostoru. Na uvolněném místě vznikla, oproti ulici mírně zapuštěná piazetta, která nově utváří předpolí vstupu do domu. Tímto zásahem jsme se snažili nově formulovat komplikovaný prostor neuzavřeného městského bloku a přetržené uliční fronty ulice Josefské.

Dispoziční řešení
Zásadním úkolem při adaptaci budovy bylo nalézt klíč k novému vertikálnímu propojení jednotlivých podlaží a organizaci vnitřního prostoru tak, aby poskytl maximální obchodní plochu a zároveň umožnil pohyb značného množství osob. Specifičností domu je totiž skutečnost, že propojuje tři výškové úrovně parteru – „podzemní“ parter podchodu pod nádražím, úroveň rušných ulic Nádražní a Benešova v přízemí a ulice Josefské v prvním patře. Prostorové i optické propojení jednotlivých podlaží řešíme vložením centrálního atria s eskalátory. Stavebními úpravami jsme zpřístupnili bývalé technické podlaží na úrovni prvního suterénu, které se pohledově otevřelo do ulice Nádražní a kde je nyní umístěn supermarket. Dalším důležitým prvkem návrhu jsou obchodní výkladce, které bez přerušení (dům nemá žádné vstupní dveře) přecházejí z uličního parteru do interiéru stavby. Většina nadzemních podlaží je pak typizována centrálním atriem s obchodními prostory po jeho obvodu.

Fasáda

Původní, velmi citlivě komponovaná, dvouplášťová fasáda byla bohužel, díky dlouhodobému chátrání, již prakticky zničena. Navíc, svým výrazným prosklením sice dobře vyhovovala administrativní budově, málo však novému obchodnímu využití. Logické proto bylo rozhodnutí, podporované též investorem, že bude nezbytné, společně se změnou funkce domu, radikálně proměnit též jeho fasádu. Při úvahách o nové fasádě jsme vycházeli z historicky prověřeného principu, kdy je kompaktní hmota prolamována okenními otvory. Tento princip jsme se snažili nově  interpretovat. Za nezbytné jsme považovali, aby okna umožnila skutečné propojení oběma směry. Aby tedy poodhalovala část ze života uvnitř domu a zároveň nabízela jedinečné výhledy, které by zpětně pozitivně ovlivňovaly utilitární náplň domu. Jako nejvhodnější jsme zvolili řešení, kdy se okno dostává do podoby expresivního tvaru. Zajímavá je pro nás interakce mezi jednotlivými okny vyvolávající zdání jejich vzájemného pohybu a emocí. Specifickou geometrii oken jsme použili rovněž při tvarování otvorů, kterými propojujeme jednotlivá podlaží uvnitř domu.

Technické řešení
Fasáda je dvouplášťová provětrávaná. Její vnější líc tvoří systém StoVentec na nerezových kotvách se samočisticím nátěrem StoLotusan Color s nesmáčivým (lotosovým) povrchem, na kterém neulpívají nečistoty.
Okna jsou organicky tvarovaná, se skrytými rámy. Fasáda dobíhá až k jejich vnějšímu líci.  Okna jsou tvořena trojsklem bez pokovení v maximální šířce pruhu 1,8 metru. Pruhy skel jsou spojeny na tmelenou spáru s pohledovou širokou 50 mm.
Parter vstupuje do interiéru jak v úrovni ul. Josefské tak ul. Nádražní a je tvořen prosklenými stěnami se strukturálním zasklením a nosnou konstrukcí z vnitřní strany.
11 comments
add comment
Subject
Author
Date
...
Martin
25.05.14 03:31
jooo
Paloo
26.05.14 09:41
jooo2
Filip
29.05.14 09:51
jiný názor
Tomáš Pavlas
29.05.14 05:59
Re: jiný názor
Marta
30.05.14 08:44
show all comments

more buildings from Tomáš Dvořák, David Fišer, Martin Klimecký