Rodinný dům Nad Tejnkou

Rodinný dům Nad Tejnkou
Kontext
V širším pohledu je dům součástí historické domkářské zástavby bývalé osady Tejnka. Celé území bylo vyhlášeno památkovou zónou a je charakteristické poměrně hustou formou zástavby s drobným měřítkem jednotlivých staveb. 

Původní stav
Na pozemcích se původně nacházel obdélný objekt o půdorysných rozměrech 15,6 krát 5,4 metru se sedlovou střechou. Dříve jednopodlažní stavba z počátku 19. století byla ve dvacátých letech 20. století dostavěna o další patro a krov. Osa hřebene střechy je přibližně orientována v severojižním směru. Jižní hranice pozemku se štítovou stěnou přímo sousedí s ulicí Nad Tejnkou a byla lemována opěrnou zdí, která vyrovnávala výškový rozdíl cca 1,8 metru mezi přilehlou silnicí a sníženým přízemím domu se zahradou. K opěrné stěně byly přistavěny objekty vstupního schodiště a bývalé kolny s venkovním septikem. Veškeré původní konstrukce byly ve velmi špatném technickém stavu způsobeném zejména vlhkostí a plísněmi. Opěrná zeď včetně oplocení a objektu kolny, byly vlivem neúnosné dopravní zátěže zcela zničeny. 

Koncept
Záměrem architektonického konceptu je provedení homogenní třípodlažní vestavby dovnitř historického objektu, navýšení střechy, realizace přístavby podél ulice a snížení dvorní části včetně podezdění nových základů a odizolování objektu proti zemní vlhkosti. Základní hmotová kompozice je tvořena historickou budovou a novým přístavkem. Objekt přístavby podél jižní hranice je navržen jako kompaktní objekt z monolitického pohledového betonu, jehož plochá střecha výškově kopíruje niveletu přilehlé ulice a vytváří prostor pro parkování a vstup do domu. Téma masivního stavění pokračuje také v rámci historické části domu formou monolitické betonové vestavby stěn, stropů a schodiště, vše s přiznaným povrchem po bednění z nehoblovaných dřevěných prken. Analogicky jsou podlahy provedeny jako strojně hlazené betonové desky.

Dispozice
Vstupní hala vede přímo do prostoru mezipodesty nového dvouramenného schodiště. Úroveň vstupního mezipatra se nachází přibližně v 1/3 výšky pod 2. NP. Přízemí je orientováno kolem intimní vnitřní zahrady - atria a je koncipováno jako plynulý volný prostor s jídelnou a kuchyní, s návazností na sníženou místnost obývacího pokoje. V horních podlažích se nachází privátní sféra domu s ložnicí, 3 dětskými pokoji, pokojem pro hosta, pracovnou a dvěma koupelnami. Veškeré místnosti jsou přístupné z dlouhé chodby vedené podél západní obvodové zdi, která vznikla prostorovým prodloužením hlavních schodišťových podest.
5 comments
add comment
Subject
Author
Date
krásné!
Helena
10.10.13 04:48
Jako...
Winter
11.10.13 08:28
?
ran
11.10.13 01:11
Podlahy
Eva Šindelářová
12.10.13 09:26
...
Daniel John
12.10.13 10:34
show all comments

more buildings from SCHINDLER SEKO ARCHITEKTI s.r.o.